16-17 Kinderen en Adolescenten: Inleiding te Antwerpen

Deze module is een verplichte module binnen de 4-jarige opleiding. Deze module vormt een vast onderdeel van het tweede opleidingsjaar. U kan kiezen tussen Brugge en Antwerpen. Dit is de versie voor Antwerpen.
Algemene inleiding in de systeemtheorie en systeemgerichte gezinstherapie.

Investering: 
Prijs500,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
17/10/2016 2016-J2-ANT-D01
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

18/10/2016 2016-J2-ANT-D02
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 1

14/11/2016 2016-J2-ANT-D04
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

15/11/2016 2016-J2-ANT-D05
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 4