Autisme Spectrum

Deze vorming stelt een concept voor dat nuttig kan zijn voor het werk met mensen met autisme. Vanuit jarenlange praktijkervaring hebben we een manier gevonden om ook met mensen met autisme oplossingsgericht te werken. Het kan eveneens waardevol blijken in het werk met mensen met andere ontwikkelingsstoornissen, OCD, Gilles de la Tourette,… Tijdens de eerste dag geven we een algemeen overzicht van wat autisme is, en gaan we nader in op de samenhang met andere soortgelijke stoornissen. Tijdens module 2 en 3 leggen we het concept A.N.D.E.R.S. uit. Met dit concept hebben we de oplossingsgerichte houding en technieken vertaald naar het werken met mensen met autisme. We passen dit toe op kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een mentale beperking.

Om het getuigschrift te behalen moet u de 3 modules volgen: (in totaal 5 dagen)

  • Inleiding en omgang met obsessief-compulsieve stoornis en sociale fobie
  • Omgang met kinderen en adolescenten
  • Omgang met volwassenen