AZ Sint-Jan Brugge

AZ Sint-Jan: Al van in het begin is het AZ Sint-Jan een partner met het Korzybski Instituut. Oprichter van het Instituut, Dr. Luc Isebaert, was vele jaren Departementshoofd psychiatrie-psychosomatiek van het AZ Sint Jan en nog steeds zijn enkele stafleden verbonden aan het ziekenhuis. Ook gaat een leeuwendeel van de opleiding door op de Campus Sint-Franciscus Xaverius van het AZ Sint-Jan. De samenwerking met de diensten psychiatrie en psychologie is steeds een bron van inspiratie en experiment geweest. De directie (Dr. Rigauts) steunt het Instituut en laat ook medewerkers de opleiding volgen.