Counselor opleiding: Jaar 1 Antwerpen

Deze basisopleiding duurt een jaar (18 opleidingsdagen).

De kandidaten krijgen een degelijke theoretische vorming. Ze worden intensief praktisch getraind door middel van live demonstraties, rollenspel, video en intervisie en supervisie. Dit basisjaar geldt tevens als eerste jaar van de vierjarige opleiding.

Studiebelasting

Naast de contactdagen, de intervisie- en supervisiemomenten, wordt gerekend op 2 uur per week studiebelasting.

Het dagschema is meestal als volgt:

• 10h00 – 12u30: Rondvraag, casuïstiek, patiëntenvoorstellingen en oefeningen
• 12u30 – 13u30: Middagpauze (groep krijgt opdracht mee over de middag). Over de middag is de opleider ter beschikking voor vragen.
• 13u30 – 17u00: Oefeningen, live sessies, super- en intervisie

Dit programma geeft aan, op welke onderwerpen wanneer nader ingegaan wordt. In zekere mate kan hiervan afgeweken worden o.a. door inbreng van specifieke casussen.

Prijs:
• Basisprijs: 1800 €
• Vroegbetalingskorting voor 1/5/2018: 1700 €

Sessie 1: https://www.youtube.com/watch?v=cwPf_Ni-RqE
Sessie 2: https://www.youtube.com/watch?v=Lwjl1q9p6jw
Sessie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=YdDXv0KSX7c

Investering: 
Prijs1 800,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
27/09/2018 2018 september 27-28
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

28/09/2018 2018 september 27-28
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

22/10/2018 2018 oktober 22-23
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

23/10/2018 2018 oktober 22-23
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

29/11/2018 2018 november 29-30
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

30/11/2018 2018 november 29-30
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

20/12/2018 2018 december 20-21
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

21/12/2018 2018 december 20-21
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

24/01/2019 2019 januari 24
Antwerpen Stuivenberg

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren

21/02/2019 2019 februari 21
Antwerpen Stuivenberg

• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

19/03/2019 2019 maart 19-20

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

20/03/2019 2019 maart 19-20

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

25/04/2019 2019 april 25-26
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

26/04/2019 2019 april 25-26
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

06/05/2019 2019 mei 6-7: Duncan Brugge
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

07/05/2019 2019 mei 6-7: Duncan Brugge
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

13/06/2019 2019 Juni 13-14
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

14/06/2019 2019 Juni 13-14
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie