Counselor opleiding: Jaar 1 Brugge

Locatie:
SFX Brugge

Deze basisopleiding duurt een jaar (18 opleidingsdagen).

De kandidaten krijgen een degelijke theoretische vorming. Ze worden intensief praktisch getraind door middel van live demonstraties, rollenspel, video en intervisie en supervisie. Dit basisjaar geldt tevens als eerste jaar van de vierjarige opleiding.

Studiebelasting

Naast de contactdagen, de intervisie- en supervisiemomenten, wordt gerekend op 2 uur per week studiebelasting.

Het dagschema is meestal als volgt:

• 10h00 – 12u30: Rondvraag, casuïstiek, patiëntenvoorstellingen en oefeningen
• 12u30 – 13u30: Middagpauze (groep krijgt opdracht mee over de middag). Over de middag is de opleider ter beschikking voor vragen.
• 13u30 – 17u00: Oefeningen, live sessies, super- en intervisie

Dit programma geeft aan, op welke onderwerpen wanneer nader ingegaan wordt. In zekere mate kan hiervan afgeweken worden o.a. door inbreng van specifieke casussen.

Prijs:
• Basisprijs: 1800 €
• Vroegbetalingskorting voor 1/5/2018: 1700 €

Sessie 1: https://www.youtube.com/watch?v=cwPf_Ni-RqE
Sessie 2: https://www.youtube.com/watch?v=Lwjl1q9p6jw
Sessie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=YdDXv0KSX7c

Investering: 
Prijs1 800,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
01/10/2018 2018 oktober 1-2
Brugge SFX

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

02/10/2018 2018 oktober 1-2
Brugge SFX

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

05/11/2018 2018 november 5-6
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

06/11/2018 2018 november 5-6
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

03/12/2018 2018 December 3-4
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

04/12/2018 2018 December 3-4
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

07/01/2019 2019 januari 7-8
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

08/01/2019 2019 januari 7-8
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

04/02/2019 2019 Februari 4-5
Brugge SFX

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

05/02/2019 2019 Februari 4-5
Het Hof van Watervliet (Brugge)

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

19/03/2019 2019 Maart 19-20
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

20/03/2019 2019 Maart 19-20
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

01/04/2019 2019 april 1-2
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

02/04/2019 2019 april 1-2
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

06/05/2019 2019 mei 6-7 : Duncan Brugge
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

07/05/2019 2019 mei 6-7 : Duncan Brugge
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

03/06/2019 2019 Juni 3-4
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

04/06/2019 2019 Juni 3-4
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie