Counselor opleiding: Jaar 1 Brugge

Locatie:
SFX Brugge

Deze basisopleiding duurt een jaar (18 opleidingsdagen).

De kandidaten krijgen een degelijke theoretische vorming. Ze worden intensief praktisch getraind door middel van live demonstraties, rollenspel, video en intervisie en supervisie. Dit basisjaar geldt tevens als eerste jaar van de vierjarige opleiding.

Studiebelasting

Naast de contactdagen, de intervisie- en supervisiemomenten, wordt gerekend op 2 uur per week studiebelasting.

Het dagschema is meestal als volgt:

• 10h00 – 12u30: Rondvraag, casuïstiek, patiëntenvoorstellingen en oefeningen
• 12u30 – 13u30: Middagpauze (groep krijgt opdracht mee over de middag). Over de middag is de opleider ter beschikking voor vragen.
• 13u30 – 17u00: Oefeningen, live sessies, super- en intervisie

Dit programma geeft aan, op welke onderwerpen wanneer nader ingegaan wordt. In zekere mate kan hiervan afgeweken worden o.a. door inbreng van specifieke casussen.

Prijs:
• Basisprijs: 1800 €
• Vroegbetalingskorting voor 1/5/2018: 1700 €
• Na 30 september 2018 is de prijs 1900 €

Investering: 
Basisprijs1 800,00 €
Korting-100,00 €
Prijs1 700,00 €

Opleidingsprogramma

Omschrijving
1 01/10/2018
Brugge SFX

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

2 02/10/2018
Brugge SFX

• Algemene info
• Vademecum en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

3 05/11/2018
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

4 06/11/2018
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

5 03/12/2018
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

6 04/12/2018
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

7 07/01/2019
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

8 08/01/2019
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

9 04/02/2019
Brugge SFX

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

10 05/02/2019
Brugge SFX

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

11 19/03/2019
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

12 20/03/2019
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

13 01/04/2019
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

14 02/04/2019
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

15 06/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

16 07/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

17 03/06/2019
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

18 04/06/2019
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie