EBTA

EBTA

EUROPEAN BRIEF THERAPY ASSOCIATION

Het Korzybski Instituut zit van de  begindagen mee aan de wieg van de EBTA met steeds een vertegenwoordiging in het bestuur.

De menige EBTA conferences die doorgingen in Brugge trokken telkens honderden enthousiaste congresgangers van over de ganse wereld

en bereikten een mooi hoogtepunt in 2016 toen het Korzybski Instituut haar dertigjarig bestaan vierde met een EBTA conference in Brugge zelf.