Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Counseling (2 jaar)

Uitreikende organisatie

Getuigschrift uitgereikt door Howest en het Korzybski Instituut.

Getuigschrift

De student krijgt een Getuigschrift in de Oplossingsgerichte Counseling. 

Opleidingsprogramma

Tijdens de tweejarige opleiding werden de volgende elementen uitvoerig behandeld:

 • Overzicht van de systeemtherapeutische en cognitieve scholen
 • Klinische casuïstiek
 • Systeemtheorie en epistemologie
 • Ericksoniaanse hypnotherapie
 • Gevallenstudies omtrent een brede waaier van klinische en psychiatrische stoornissen
 • Interventieformaten zoals individuele, echtpaar- en gezinsinterventies
 • Super- en intervisie van therapeutische sessies met cliënten
 • Literatuurseminarie als onderdeel van de theoretische vorming

Deze opleiding behelst in totaal 1185 uren die als volgt zijn verdeeld:

 • Trainerscontact: 260 uren
 • Voorbereidende studie en literatuurseminarie in intervisie: 800 uren
 • Eigen praktijk: 125 uren

 

Eindexamen 

De trainee is in een eindexamen geslaagd.

Certificatie

Deze opleidingscyclus voldoet ook aan alle voorwaarden die gesteld zijn door:

 • BVOS (Belgische vereniging van Opleiders in de Systeempsychotherapie)
 • BVRGS (Belgische Vereniging van Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies)
 • EFTA (European Family Therapy Association)
 • VVDO (Vlaamse Vereniging voor Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.)
 • EBTA (European Brief Therapy Association).
 • IASTI (International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes)