Geweldloos Verzet

Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit.

Geïnspireerd door de leer van Gandhi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid. Deze aanpak gaat verder dan een simpele pedagogische instructie: opvoeders bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen. Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook leraren of groepsbegeleiders en therapeuten gewelddadige, zichzelf of anderen beschadigende, of anderszins ontspoorde (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) pubers en adolescenten weer op het goede spoor kunnen krijgen. Geweldloos Verzet is pas een alternatief als onze normale, oplossingsgerichte dialoog niet meer mogelijk is, pas dan er reden tot zogenaamde ‘eenzijdige actie’. Oplossingsgerichte vaardigheden zijn wel zeer nuttig om ouders gemotiveerd te houden door te focussen op de beginnende successen van de nieuwe benadering, waar ouders vaak zeer moedeloos zijn in deze situaties en de uitzonderingen niet snel herkennen

Leerdoelen

Deelnemers begrijpen de theoretische concepten achter het verschil tussen oude autoriteit en nieuwe autoriteit en kunnen dit uitleggen aan ouders op een manier de ouders motiveert om de methode systematisch in te gaan zetten, inclusief alle interventies en het vergroten van hun netwerk.

Investering: 
Prijs125,00 €

Opleidingsprogramma

Datum Titel Docenten Omschrijving
06/09/2019 Geweldloos Verzet
hof-van-watervliet-brugge

Geweldloos Verzet