JO-IN

Jongerenbegeleiding Informant 

vzw Jongerenbegeleiding-Informant ondersteunt als netwerkorganisatie het Vlaamse jeugdhulplandschap door expertisedeling te bevorderen en beleidsmatig voorstellen te formuleren.

Hiervoor zet vzw Jo-In verschillende middelen in.

  • Jongerenbegeleiding is de dynamische koepelorganisatie die praktijkwerkers over heel Vlaanderen rond de tafel zet in tal van intervisiegroepen en zo de stem van het werkveld kan bundelen in contacten met het beleid.
  • Informant stimuleert, als vormingsdienst, de intersectorale uitwisseling van expertise doorheen een praktijkgericht opleidingsaanbod voor de werkvloer en de directiekamer.
  • Agora is het tijdschrift voor en door praktijkwerkers uit de jeugdhulp dat met kritische en onderbouwde artikels de discussie aanwakkert in organisaties, onderwijs en beleid.

 

Het Korzybski Instituut bieden sedert enkele jaren bij Informant een vierdaagse introductieopleiding Oplossingsgericht Werken met jongeren en hun context.

Bovendien wordt op regelmatige basis gekeken of er bepaalde modules binnen het Korzybski aanbod kunnen opengesteld worden voor de leden van Jongerenbegeleiding Informant.