Opleidingsprogramma

Vul het opleidingsjaar in (bvb 2018)
vul een woord van de titel van de opleiding in
Omschrijving

Brugge SFX

UITGESTELD
Dr. Filip Caby

Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Systeemtherapeut.

Studies in Kortrijk en Leuven, specialisatie in Duitsland. Sedert 1984 aldaar actief en sedert 1994 hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, psychotherapie en psychosomatiek in Papenburg (Noord-Duitsland) en sedert 2011 geneeskundig direkteur.

Op het systemische veld aktief en sedert 2013 lid van het bestuur van de „Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Familientherapie und Beratung“. Ontwikkelde de setting „reflecterende Communikatie“

Bibliografie:

Die kleine psychotherapeutische Schatzkiste (Deel 1 en 2), Borgmann Verlag Dortmund 2009/2011.
Ressourcenorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen, Borgmann Verlag, Dortmund 2009.


Brugge SFX

UITGESTELD
dr. Filip Caby

20/09/2016
Brugge SFX

Barry Duncan doet al jaren onderzoek naar wat werkt in therapie en kwam hierbij al tot heel wat verrassende resultaten. De absolute nadruk op cliëntfactoren en de therapeutische relatie vormt één van de fundamenten van Oplossingsgerichte Therapie. Naast het onderzoek naar therapeutisch bepalende factoren, heeft Barry tools ontwikkeld om het therapeutisch proces te monitoren: de Outcome Rating Scale en de Session Rating scale. Hij toont de noodzaak ervan, de mogelijkheden ervan én de valkuilen. Deze workshop is onderdeel van het eerste jaar (Brugge en Antwerpen) en staat open voor iedereen die dit wil volgen.

21/09/2016
Brugge SFX

Idem als dag 1.
Barry Duncan doet al jaren onderzoek naar wat werkt in therapie en kwam hierbij al tot heel wat verrassende resultaten. De absolute nadruk op cliëntfactoren en de therapeutische relatie vormt één van de fundamenten van Oplossingsgerichte Therapie. Naast het onderzoek naar therapeutisch bepalende factoren, heeft Barry tools ontwikkeld om het therapeutisch proces te monitoren: de Outcome Rating Scale en de Session Rating scale. Hij toont de noodzaak ervan, de mogelijkheden ervan én de valkuilen.
Deze workshop is onderdeel van het eerste jaar (Brugge en Antwerpen) en staat open voor iedereen die dit wil volgen.

03/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

10/10/2016
Brugge SFX

Algemene inleiding in de systeemtheorie en systeemgerichte gezinstherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

11/10/2016
Brugge SFX

Zie dag 1

13/10/2016
Brugge SFX

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren. We kunnen voorlopig weinig veranderen aan de biologische en erfelijke factoren. Willen we een realistische en praktische haalbare aanpak, dan zullen we ons moeten richten op de gedragspatronen die het alcoholprobleem in stand houden. We gaan ervan uit dat iedereen in het gezin erbij betrokken is maar dat niemand schuldig is. Daarom is het zeker belangrijk dat we niet alleen kijken naar de cliënt zelf maar ook naar de gezinsdynamiek. (Jackson: éénmaal de aandacht gericht op de familie van de alcoholist, werd het duidelijk dat de relatie tussen de alcoholist en zijn familie geen “one way” relatie is.) Alle gezinsleden beïnvloeden elkaar inderdaad via interacties tussen alle leden. Het is dan ook belangrijk het alcoholprobleem daarin een plaats te geven en de functies ervan te duiden. We bespreken in de opleidingsdagen een oplossingsgerichte cognitieve systemische aanpak van het misbruik. Werkbare-realistische technieken komen aan bod.

14/10/2016
Brugge SFX

(nog te bepalen)

17/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.
Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan.
In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen.
Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

18/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 1

20/10/2016
Brugge SFX

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisie. What works in therapy? Client directed outcome measurement.

21/10/2016
Brugge SFX

Idem als dag 3:

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

25/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

26/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 3:

Tijdens deze eerste tweedaagse van de Korzybski opleiding maken we tijd om elkaar oplossingsgericht te leren kennen, je een goede introductie te geven  in oplossingsgericht werken en je vertrouwd te maken met het instituut en wat van jou verwacht wordt tijdens de opleiding.

 • Overzicht van de essentiële elementen van het Oplossingsgericht Model
 • Een nieuw veranderingsparadigma: wat wil de cliënt en zijn omgeving?
 • Introductie van de Brugse Flowchart

OASE: een model voor super- en intervisieWhat works in therapy? Client directed outcome measurement.

27/10/2016
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

28/10/2016
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

07/11/2016
Brugge SFX

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

08/11/2016
Brugge SFX

Zie dag 4

14/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtherapie
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

15/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 4

17/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

(programma nog toe te voegen)

18/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

(nog te bepalen)

21/11/2016
Brugge SFX
 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
22/11/2016
Brugge SFX

Idem als dag 5:

 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
24/11/2016
Antwerpen Stuivenberg
 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
24/11/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

25/11/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 5:

 • Korte therapie. Brugs model: Ethische en economische aspecten
 • Doelstellingen: existentieel en dagdagelijks
 • Doelstellingen en motivatie
 • Keuzes en oplossingen: semantische en pragmatische keuze
 • Euheresis en eusemie
 • Hypthesen en Reframing
25/11/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

29/11/2016
Brugge SFX

Kid’s Skills (Engels)
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

30/11/2016
Brugge SFX

Zie dag 1

01/12/2016
Brugge SFX

Taal
Taal als formeel systeem: over de verschillende niveaus van taal:
• Taal en Communicatie
• Taal en therapie, met focus op taal in SF.
• Een 'waar' gebeurd verhaal: hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

02/12/2016
Brugge SFX

Zie dag 6

05/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

06/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

15/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

16/12/2016
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

19/12/2016
Brugge SFX
 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
19/12/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/12/2016
Brugge SFX

Idem als dag 7

 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
20/12/2016
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/12/2016
Antwerpen Stuivenberg
 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
23/12/2016
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 7

 • Niveaus van therapeutische interventies
 • De vrijblijvende relatie
 • De zoekende relatie: de optatief: toekomstgerichte interventies: de wondervraag e.a.
 • Werken met verslaafden
12/01/2017
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competentiegericht model.

13/01/2017
Brugge SFX

Zie dag 9

17/01/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

18/01/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

19/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competentiegericht model.

20/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 9

23/01/2017
Brugge SFX
 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
24/01/2017
Brugge SFX

Idem als dag 9

 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
26/01/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
27/01/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 9

 • De zoekende relatie: interventies gericht op het heden: observatieopdrachten e.a.
 • De consulterende relatie
 • De plaats van technieken in OGW
 • Strategieën bij angst en depressie
06/02/2017
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 2)
In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

07/02/2017
Brugge SFX

Zie dag 11

15/02/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/02/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/02/2017
Brugge SFX

(Programma nog toe te voegen)

16/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (deel 2)
In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

17/02/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

17/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 11

20/02/2017
Brugge SFX
 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
21/02/2017
Brugge SFX

Idem als dag 11:

 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
23/02/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
24/02/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 11:

 • Positieve commentaar en complimenten
 • Menselijke eigenschappen van de therapeut
 • Pacing, joining, mimicry
 • De consulterende relatie
 • Geluk en psychotherapie
 • Strategieën bij autisme spectrum stoornissen
06/03/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

07/03/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

20/03/2017
Brugge SFX
 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
21/03/2017
Brugge SFX

Idem als dag 13

 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
21/03/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/03/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

23/03/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
24/03/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 13

 • Korte therapie. Brugs model: ethische en economische aspecten.
 • Wat werkt in therapie; keuzes en oplossingen: problemen vs oplossingen
 • problem talk vs. solution talk.
 • De experten-relatie
 • Weerstand vermijden en coöperatie stimuleren
 • Overlevingskits voor zinkende therapeuten
30/03/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

31/03/2017
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.

21/04/2017
Brugge SFX

(Programma nog te bepalen)

25/04/2017
Brugge SFX

[programma nog toe te voegen]

26/04/2017
Brugge SFX

Zie dag 3

04/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

05/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose
• Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
• Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen.
• Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose.
• Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
• Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

08/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

09/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 14

09/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

11/05/2017
Brugge SFX

Hypnose
• Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
• Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen.
• Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose.
• Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties.
• Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

12/05/2017
Brugge SFX

Zie dag 14

15/05/2017
Brugge SFX

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

16/05/2017
Brugge SFX

Idem als dag 15:

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

18/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

19/05/2017
Antwerpen Stuivenberg

Idem als dag 15:

Integratiedagen waarin de Oplossingsgerichte Therapie en het Brugs Model worden geïntegreerd in casussen en oefeningen.

22/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

23/05/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

01/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

(Programma nog aan te vullen)

06/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

07/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

08/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

09/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

12/06/2017
Brugge SFX

Relatie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.

13/06/2017
Brugge SFX

Zie dag 16

15/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Relatie
Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt.
Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen.
Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming.
Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen.

15/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

16/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Zie dag 16

16/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

19/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/06/2017
Howest Brugge

Deze workshop  geeft een inleiding in de psychotraumatologie, gebaseerd op physiologische en  neurobiologische verklaringen en op het Brugse model van oplossingsgerichte psychotherapie. U krijgt een algemeen overzicht van de oplossingsgerichte traumatherapie. Daartoe behoort een niet- hertraumatiserende anamnese evenals het inzicht in de rol die het lichaam kan hebben als hulpbron voor een efficiënte stabilisering.

This will be a two days workshop giving a general overview about solution focused psychotraumatology, with definition about trauma, and a description about the basic interventions. Along the internationally accepted structure for trauma therapy, some stabilization exercises will be shown, as well as the benchmarks for sufficient stabilization addressed.

20/06/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/06/2017
Howest Brugge

Idem als dag 17

Deze workshop  geeft een inleiding in de psychotraumatologie, gebaseerd op physiologische en  neurobiologische verklaringen en op het Brugse model van oplossingsgerichte psychotherapie. U krijgt een algemeen overzicht van de oplossingsgerichte traumatherapie. Daartoe behoort een niet- hertraumatiserende anamnese evenals het inzicht in de rol die het lichaam kan hebben als hulpbron voor een efficiënte stabilisering.

This will be a two days workshop giving a general overview about solution focused psychotraumatology, with definition about trauma, and a description about the basic interventions. Along the internationally accepted structure for trauma therapy, some stabilization exercises will be shown, as well as the benchmarks for sufficient stabilization addressed.

en

Afsluiting van het jaar.

22/06/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.
+ Jaarafsluiting

23/06/2017
Brugge SFX

Supervisie
Tijdens de supervisiemomenten krijg je de kans geïnspireerd te worden voor je eigen gesprekken. Aan de hand van videofragmenten van je eigen gesprekken zoeken naar wat reeds goed werkt en waar je verder wil in evolueren.
+ Jaarafsluiting

05/09/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

06/09/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

28/09/2017
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

29/09/2017
Brugge SFX

2017-REL-SEX-D02

29/09/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

02/10/2017
Brugge SFX
 • Algemene info 
 • Vademecum2017- 2018 overlopen 
 • de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
 • De vier interventieniveau ’s en het Brugse stroomschema
02/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken deel 1

Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt. Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen. Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming. Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

03/10/2017
Brugge SFX

vervolg 02/10/2017

03/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeem (2)
vervolg 02/10/2017

09/10/2017
Brugge SFX

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken deel 1

Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt. Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen. Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming. Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

09/10/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Algemene info Vademecum 2017- 2018
 • overlopen de oplossingsgerichte benadering
 • basisprincipes OGT
 • De vier interventieniveau ’s en het Brugse stroomschema
10/10/2017
Brugge SFX

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken

vervolg 09/10/2017

10/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 09/10/2017

12/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

13/10/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

13/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

16/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken deel 1

Elk persoon is niet zomaar op de wereld uit het niets ontstaan. Iedereen heeft een vader en een moeder, is opgegroeid in een gezin (instelling) en heeft naast zijn erfelijke factoren ook een aantal milieuomstandigheden in zich verwerkt. Via de intergenerationele stroming heb je meer zicht gekregen op de transgenerationele mechanismen. Elk systeem heeft zijn autoriteitsfiguren en moet leren omgaan met grenzen, flexibiliteit en conflicten. Dat is de bijdrage van de structurele stroming. Iedereen heeft ook zijn eigen manier van doen, zit verweven in verschillende interactiesequensen. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. Wat mensen doen heeft ook zijn invloed op anderen, er is voortdurende feedback op elkaar. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In de dagen mbt gezins-en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Het zullen dagen zijn van praktisch toepassen van technieken die je in je eigen werkveld zal kunnen toepassen. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

17/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeem deel 2
zie programma 16/10/2017

26/10/2017
Brugge SFX

Supervisie

26/10/2017
Brugge SFX

Supervisie

26/10/2017
Brugge SFX

Supervisie

27/10/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

27/10/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

27/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

27/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

27/10/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

06/11/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

07/11/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Systeem (4)

vervolg 06/11/2017

10/11/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

13/11/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeem deel 3
In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

13/11/2017
Brugge SFX
 • Betekenis van keuzevrijheid
 • Ontstaan en verandering van gewoontes
 • Omgaan met weerstand en motivatie
14/11/2017
Antwerpen Stuivenberg

Systeem deel 4

zie programma 13/11/2017

14/11/2017
Brugge SFX

vervolg 13/11/2017

16/11/2017
Brugge SFX

Gaat door in Brugge SFX

17/11/2017
Brugge SFX

Gaat door in Brugge SFX

20/11/2017
Brugge SFX

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod. Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën, samengevat onder de post-modernistische benaderingen. Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

20/11/2017
Antwerpen Stuivenberg
 • Betekenis van keuzevrijheid
 • Ontstaan en verandering van gewoontes
 • Omgaan met weerstand en motivatie
21/11/2017
Brugge SFX

Systeemtheorie en oplossingsgericht

werken vervolg 20/11/2017

21/11/2017
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 20/11/2017

22/11/2017
Brugge SFX

This first workshop during the specific psychotraumatology course will extend the introduction and allow learning stabilization exercises through practice?.
The hierarchy of stabilization and regulation of the autonomous nervous system will be adressed along with case examples, demonstrations and practice sessions.

23/11/2017
Brugge SFX

Continuation of 22/11/2017.

23/11/2017
Brugge SFX

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...).  Het is immers een complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.  We kunnen voorlopig weinig veranderen aan de biologische en erfelijke factoren.

Willen we een realistische en praktische haalbare aanpak, dan zullen we ons moeten richten op de gedragspatronen die het alcoholprobleem in stand houden.  We gaan ervan uit dat iedereen in het gezin erbij betrokken is maar dat niemand schuldig is.  Daarom is het zeker belangrijk dat we niet alleen kijken naar de cliënt zelf maar ook naar de gezinsdynamiek.  (Jackson: éénmaal de aandacht gericht op de familie van de alcoholist, werd het duidelijk dat de relatie tussen de alcoholist en zijn familie geen “one way” relatie is.)  Alle gezinsleden beïnvloeden elkaar inderdaad via interacties tussen alle leden.  Het is dan ook belangrijk het alcoholprobleem daarin een plaats te geven en de functies ervan te duiden.

We bespreken in de opleidingsdagen een oplossingsgerichte cognitieve systemische aanpak van het misbruik.

Werkbare-realistische technieken komen aan bod.

24/11/2017
Brugge SFX

Game & Internetverslaving worden gecategoriseerd onder de noemer van gedragsverslavingen. Binnen het Brugs Model en de theorie der gewoonten nemen we hier een andere benadering in. Vaak gaat het hier ook om een botsen van culturen. Het volledige gamma van oplossingsgerichte technieken passen we toe op het een aantal van de ongewenste gevolgen van een steeds intensiever gebruik van digitale middelen.

24/11/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

04/12/2017
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnotherapie.

Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose? Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose. Fasen in hypnose. Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties. Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.

05/12/2017
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnose

vervolg 04/12/2017

08/12/2017
Brugge SFX

Genogrammen.

11/12/2017
Brugge SFX

Barry Duncan:

 • How to become a better therapist?
 • Feedback implementatie in therapie
11/12/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in de Ericksoniaanse Hypnotherapie

 • Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
 • Theorieën en misvattingen.
 • Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose.
 • Fasen in hypnose.
 • Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties. Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.
11/12/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in Ericksioniaanse Hypnose

 • Wat is hypnose? Ericksoniaanse hypnose?
 • Theorieën en misvattingen. Hypnotische fenomenen. Vormen van hypnose. Voorbereiden Hypnose.
 • Fasen in hypnose. Inductie in hypnose: formele en naturalistische methoden. Suggesties. Communicatie in Trance. Exploratie in Trance.
12/12/2017
Brugge SFX

Barry Duncan

12/12/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in de Ericksoniaanse Hypnotherapie
vervolg

12/12/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Inleiding in Oplossingsgerichte Hypnose

vervolg 11/12/2017

14/12/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

15/12/2017
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

15/12/2017
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

18/12/2017
Brugge SFX

In de voormiddag:

• “The natural history of a therapy session”

In de namiddag:
• Supervisie op casussen van de deelnemers.

19/12/2017
Brugge SFX

In de voormiddag:

• “Ghosts and other presences during therapy”

In de namiddag:
• Supervisie op casussen van de deelnemers.

21/12/2017
Brugge SFX

Supervisie

21/12/2017
Brugge SFX

Supervisie

21/12/2017
Brugge SFX

Supervisie

22/12/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

22/12/2017
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

22/12/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

22/12/2017
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

08/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/01/2018
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

09/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

09/01/2018
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

vervolg van 08/01/2018

12/01/2018
Brugge SFX

De mogelijkheden van een Oplossingsgerichte Mindset bij multiculturele koppels en gezinnen worden in deze workshop geëxploreerd en geëxperimenteerd. Annie Bordeleau is een internationaal erkende opleider die de combinatie van Oplossingsgericht werken en multiculturaliteit al jaren hanteert. Hoe omgaan met onevenwicht in koppels, wat als complimenten not done zijn in een bepaalde cultuur. Zijn die multiculturele verschillen anders dan andere verschillen, ..? Al jullie vragen kunnen aan bod komen in deze workshop.

 

12/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Hierbij een greep uit het programma : - De Brugse flow chart - Een oplossingsgerichte begeleidershouding - Oplossingsgericht taalgebruik - Oplossingsgerichte technieken : schaalvragen, wondervraag, piekerstoel, therapeutische double bind,... - Oplossingsgerichte teamcoaching & intervisie - Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren + inzoomen op pestgedrag, zelfverwondend gedrag - Oplossingsgericht werken met gezinnen en de context Tijdens de opleidingsdagen worden jou heel wat oefenkansen aangeboden, zodat je de kracht van het oplossingsgericht werken zelf ervaart en leert toepassen.

15/01/2018
Brugge SFX
 • Vrijblijvende relatie
 • Doelstellingen
 • Eusemie-euheresis
 • Mandaat en “joinen”
15/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in de oplossingsgerichte relatietherapie
Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

16/01/2018
Brugge SFX

vervolg 15/01/2018

16/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg van 15/01/2018R

18/01/2018
Brugge SFX

John Henden is een autoriteit op het vlak van suïcidepreventie. In deze workshop worden inzichten en praktische oplossingsgerichte inzichten aangereikt om mensen met suïcidale gedachten te helpen. In deze tijden met nog steeds hoge suïcidaliteitscijfers, kunnen nieuwe inzichten een doorbraak betekenen.

19/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

22/01/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

22/01/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Vrijblijvende relatie
 • Doelstellingen-
 • Eusemie-euheresis
 • Mandaat en “joinen”
22/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding op Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer als deel van zijn omgeving begon te zien. Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ? Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel? De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

 

23/01/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

23/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 22/01/2018

23/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding op Oplossingsgerichte Relatietherapie
vervolg

30/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

31/01/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

31/01/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

02/02/2018
Brugge SFX

Groepsgezinstherapie of multi-family therapie (MFT) is een effectieve behandeling voor verschillende psychiatrische stoornissen zoals eetstoornissen, schizofrenie en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van verschillende therapeutische MFT modellen en hun effectiviteit. Daarnaast komen de onderliggende therapeutische factoren uitgebreid aan bod. Verschillende handvaten voor de praktijk worden meegegeven.

05/02/2018
Brugge SFX

Kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context.Het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman in combinatie met het oplossingsgericht denken levert dikwijls een aantal nuttige resultaten op. Het kernkwadrantenmodel brengt de aanwezige sterktes en beperkingen van een gezin op een niet-veroordelende wijze in kaart. Het model wordt o.a. toegepast bij kinderpsychiatrische zorg in thuissituaties , therapiesessies, leefgroepen en het onderwijsTijdens deze workshop maak je kennis met kernkwadranten en dubbelkwadranten. Dankzij de vele oefeningen kan je de kracht van dit model ervaren en krijg je het model voldoende in de vingers zodat je het kan toepassen in jouw eigen praktijksituatie. Het resultaat van een samenwerking met Liesbet Moortgat en toepassing van het kernkwadrantenmodel in de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar kan je lezen in het boek ‘Mama, papa, weet je;..? Ik heb kwaliteiten!’.

06/02/2018
Brugge SFX

Kernkwadranten… in samenwerking en teamwerking. Na een opfrissing van het kernkwadrantenmodel zoomen we verder in op de oplossingsgerichte toepassingsmogelijkheden van dit model in samenwerking en teamwerking. In iedere context waar mensen samenwerken zijn dubbelkwadranten en teamkwadranten aanwezig. Van ‘reactief naar creatief’ is een mooie kijk, die nauw aansluit bij het belang van keuzemogelijkheden die we ook in het Brugs model zo belangrijk vindenHet is aan te raden om deze workshop te volgen in combinatie met de workshop van ‘kernkwadranten… in een oplossingsgerichte, systemische context’.

07/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose focust op de volgende inhouden:

 • Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
 • Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
 • Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten, rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring, perceptieverandering, dissociatie.
 • Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties, verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik, presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste dissociatie.
 • Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
 • Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen.
09/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 08/02/2018

19/02/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

19/02/2018
Brugge SFX
 • Zoekende relatie
 • Opstellen van hypothesen
 • Nuttige vragen
19/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

19/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;
een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

20/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

20/02/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

[Programma nog toe te voegen]

20/02/2018
Brugge SFX

vervolg 19/02/2018

20/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik
vervolg

20/02/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Oplossingsgericht Taalgebruik
vervolg van 19/02/2018

22/02/2018
Brugge SFX

Deel 1: Inleiding in het autistisch denken

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken. Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.

Deze dag is de inleiding op het Oplossingsgericht werken met mensen binnen het autisme spectrum.

23/02/2018
Brugge SFX

Deel 2: Autisme
Deze dag is de eerste van drie dagen over de aanpak van autisme bij volwassenen, jongeren en kinderen.
Klemtoon ligt op de therapeutische relatie, de specifieke en unieke communicatievormen en aangepaste tools.

26/02/2018
Brugge SFX

”Leveling up - revitalizing Solution focus with stoic philosophy, game psychology and ancient mythology.

I will teach my Challenge-Skill model of SF that I developed originally to work with young people with ADHD and Asperger. It has since grown to be the approach I use with all my clients. It builds on the concept of iterative processes. Using a small step, and small act, many times over to develop something. This is in fact how nature works, evolution is a iterative process and much of learning is. I will trace the roots of this to ancient greek and roman philosophy - socratic dialogue, Aristotles formation of Habits, and the Stoic meditations as helping to develop Eudaemonia, or well-being. The same roots are present in most ancient creation myths - the eternal dance between chaos and order. You find these processes laid out also in video games, from Candy Crush Saga (a game from Sweden) to World of Warcraft. Many young people spend lots of time playing video games, and interestingly display higher levels of functioning in the game: being able to focus, prioritize, handle difficulties, collaborating. etc. Something in the game environment, I argue, activates these resources in the player. If we find out what activates the resources, we could potentially activately the same functional skills in other contexts, like family life, school or worklife. I call this concept of higher functionality ”the OASIS” phenomenon, and I will teach how to use it in client work.

26/02/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Zoekende relatie
 • Opstellen van hypothesen
 • Nuttige vragen
27/02/2018
Brugge SFX

zie 26-02-2018

27/02/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 26/02/2018

01/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand  van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

01/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

02/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

05/03/2018
Brugge SFX

Oplossingsgericht Taalgebruik

Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie, met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

een 'waar' gebeurd verhaal : hoe een woordvreemde persoon met autisme ons kan leren spreken.

06/03/2018
Brugge SFX

Oplossingsgericht Taalgebruik

vervolg 05/03/2018

15/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:

 • Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
 • Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
 • Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
 • Reoriëntatie -Reframing
 • Progressie
16/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 15/03/2018

20/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

20/03/2018
Brugge SFX

Hélène Dellucci: psychotraumatologie Inleiding

21/03/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/03/2018
Brugge SFX

Hélène Dellucci: psychotraumatologie Inleiding

22/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

23/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

29/03/2018
Brugge SFX

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

30/03/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

16/04/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Consulterende relatie
 • Non-specifieke factoren, waardering en complimenten
 • Hoe een opdracht opstellen
 • Resources
16/04/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

17/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg 16/04/2018

17/04/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

vervolg 16/04/2018

19/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

19/04/2018
Brugge SFX

Deze 2 dagen zijn het vervolg van de specifieke aanpak bij autisme, hier met nadruk op kinderen. Via de stappen van A.N.D.E.R.S. worden de communicatie patronen, de mogelijkheden en valkuilen in de behandeling duidelijk gemaakt. Door oefenen worden de vaardigheden eigen gemaakt.

20/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

vervolg 19/04/2018

20/04/2018
Brugge SFX

vervolg 19/04/2018

23/04/2018
Brugge SFX
 • Consulterende relatie
 • Non-specifieke factoren,
 • waardering en complimenten
 • Hoe een opdracht opstellen
 • Resources
 • ETHISCHE EN ECONOMISCHE ASPECTEN
24/04/2018
Brugge SFX

Kid's Skills

Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.

Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

24/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]
dr. Ben Furman

24/04/2018
Brugge SFX

vervolg 23/04/2018

25/04/2018
Brugge SFX

Kid's Skills

vervolg van 24/4/2018

26/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

26/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (1)

Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie. In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken. De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen met een competetentiegericht model.

27/04/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

27/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

27/04/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (2)

vervolg 26/04/2018

04/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

07/05/2018
Brugge SFX

Elliot Connie

08/05/2018
Brugge SFX

Elliot Connie

14/05/2018
Brugge SFX
 • Expertenrelatie
 • De 10 geboden van respect
 • Specifieke technieken
15/05/2018
Brugge SFX

vervolg van 14/05/2018

17/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

18/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

18/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

24/05/2018
Brugge SFX

Supervisie

25/05/2018
Sint-Erasmus Antwerpen

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

25/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

28/05/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • Expertenrelatie
 • De 10 geboden van respect
 • Specifieke technieken
29/05/2018
Brugge SFX

In deze 5° dag van de specialisatie Autisme ligt de focus op omgaan met OCS, ADHD, Gilles de la Tourette en psychose.

29/05/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg  28/05/2018

04/06/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

05/06/2018
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

vervolg 04/06/2018

07/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

08/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

11/06/2018
Brugge SFX
 • redding kit voor drenkelingen
 • overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
 • evaluatie
11/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

12/06/2018
Brugge SFX

vervolg van 11/06/2018

12/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve GedragsTherapie (4)

vervolg 11/06/2018

12/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

13/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

15/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

19/06/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

21/06/2018
Brugge SFX

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten goede komen.

21/06/2018
Brugge SFX

Principes van Oplossingsgericht Ericsoniaanse hypnotherapie bij kinderen en jongeren.
Specifieke aandachtspunten en mogelijkheden.

22/06/2018
Brugge SFX

Principes van Oplossingsgericht Ericsoniaanse hypnotherapie bij kinderen en jongeren.
Specifieke aandachtspunten en mogelijkheden.

22/06/2018
Brugge SFX

[programma nog toe te voegen]

25/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (3)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod: acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

25/06/2018
Antwerpen Stuivenberg
 • redding kit voor drenkelingen
 • overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
 • evaluatie
26/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

vervolg  25/06/2018

26/06/2018
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie (4)

vervolg van 25/06/2018

24/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie, bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs Model.

25/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie, bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs Model.

27/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

28/09/2018
Brugge SFX

info

28/09/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

01/10/2018
Brugge SFX

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

02/10/2018
Brugge SFX

• Algemene info
• informatiebrochure en cursus 2018- 2019 overlopen
• de oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
• De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

02/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli

03/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli

04/10/2018
Brugge SFX

In deze tweedaagse zullen we stilstaan bij een alcoholaanpak die vertrekt vanuit een oplossingsgericht model.

We staan eerst stil bij wat we verstaan onder een alcoholprobleem om dan praktische handvaten te bekijken.

05/10/2018
Brugge SFX

In deze tweedaagse zullen we stilstaan bij een alcoholaanpak die vertrekt vanuit een oplossingsgericht model.

We staan eerst stil bij wat we verstaan onder een alcoholprobleem om dan praktische handvaten te bekijken.

08/10/2018
Brugge SFX

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te stranden.'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de 'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te valoriseren.

09/10/2018
Brugge SFX

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te stranden.'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de 'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te valoriseren.

12/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

16/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

16/10/2018
Brugge SFX

The first workshop during the specific psychotraumatology course will extend the introduction and allow learning stabilization exercises through practice. The hierarchy of stabilization and regulation of the autonomous nervous system will be addressed, along with case examples, demonstration and practice sessions.

17/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

Systeemtheorie en Oplossingsgericht Werken (1)
Via de intergenerationele stroming krijg je zicht op de transgenerationele mechanismen. Daarnaast komt de structurele stroming aan bod. Met begrippen uit de meer strategische stroming kan men in dat ingewikkeld, verweven gedragskluwen klaarheid scheppen. De cybernetische stroming verschaft de nodige instrumenten om daarmee op een functionele manier te leren omgaan. In deze workshop mbt gezins- en relatietherapie zullen we alle stromingen in de praktijk toepassen en ons oplossingsgericht cognitief systemisch model toepassen in het werken met koppels, gezinnen en familieaanpak. Gezinstherapie stond mee aan de wieg van het Oplossingsgericht Model. Het Brugs Model groeide eveneens vanuit de systemische therapie en is ook steeds systemisch gebleven. In deze workshop komen de verschillende stromingen aan bod en worden hun waarde binnen de Oplossingsgerichte stroming duidelijk: Minuchin, Satir, Withacker, Bozormenyi, Haley, Selvini Palazzoli.

17/10/2018
Brugge SFX

The first workshop during the specific psychotraumatology course will extend the introduction and allow learning stabilization exercises through practice. The hierarchy of stabilization and regulation of the autonomous nervous system will be addressed, along with case examples, demonstration and practice sessions.

19/10/2018
Brugge SFX

supervisie

19/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

22/10/2018
Brugge SFX

• Concrete technieken om ambulant aan de slag te gaan met kinderen en hun context binnen zowel vrijwillige als gedwongen HV.
• In een residentiële setting met veel zorgvraag en in groep toch OG focus behouden op zowel het begeleiden van de kinderen als de ouders.
• OG opvoedingsondersteuning voor context van kinderen die thuis verblijven, naar thuis op bezoek gaan of terugkeren.

22/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

23/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

25/10/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

25/10/2018
Brugge SFX

supervisie

26/10/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

05/11/2018
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

06/11/2018
Brugge SFX

• Betekenis van keuzevrijheid
• Ontstaan en verandering van gewoontes
• Omgaan met weerstand en motivatie

06/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

07/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie, …

09/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

12/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Module illegale middelen : we onderzoeken als we de oplossingsgerichte uitgangspunten ook kunnen gebruiken in de aanpak van illegale drugsgebruikers

13/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Game & Internetverslaving worden gecategoriseerd onder de noemer van gedragsverslavingen. Binnen het Brugs Model en de theorie der gewoonten nemen we hier een andere benadering in. Vaak gaat het hier ook om een botsen van culturen. Het volledige gamma van oplossingsgerichte technieken passen we toe op het een aantal van de ongewenste gevolgen van een steeds intensiever gebruik van digitale middelen.

13/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie

14/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

Systeemtheorie en oplossingsgericht werken (2)

In deel 2 van deze module komen de ‘moderne’ richtingen binnen de systeemtherapie aan bod.
Het Oplossingsgerichte Gedachtengoed heeft hier zijn weg gevonden in de nieuwere systeemtherapieën,
samengevat onder de post-modernistische benaderingen.
Harlene Anderson’s Collaborative Therapy, Michael White’s Narratieve Therapie

15/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

16/11/2018
Brugge SFX

Werken met tieners wordt door vele hulpverleners als één van de meest uitdagende opdrachten gezien. De doelgroep is ook onderwerp van een zeer sterke mediatisering en iedereen lijkt wel een mening te hebben over hoe het moet. Tot je er in staat. Op dag 3 komen volgende onderwerpen aan bod:
• Werken met tieners binnen een groepscontext. De invloed van OG werken op groepsdynamica.
• Individuele Begeleiding van tieners. Van vrijblijvende tot consulterende relatie. Creatieve technieken.
• Grenzen en regels, Solution Focused style. (Probleem of Beperking)
• De persoonlijke relatie als sleutel tot de tiener.
• Zelfhantering in het werken met tieners (OG survivaltips)

19/11/2018
Brugge SFX

Chris is vertegenwoordiger van BRIEF, het grootste SF opleidingscentrum in UK
De aandacht voor de gewenste situatie staat bij hen centraal.
Continu zijn ze op zoek naar essentiële elementen in therapie, met het weglaten van overbodigheden.
Chris komt voor het eerst naar onze opleiding. We kijken uit naar een kruisbestuiving met het Brugs Model!

20/11/2018
Brugge SFX

Chris is vertegenwoordiger van BRIEF, het grootste SF opleidingscentrum in UK
De aandacht voor de gewenste situatie staat bij hen centraal.
Continu zijn ze op zoek naar essentiële elementen in therapie, met het weglaten van overbodigheden.
Chris komt voor het eerst naar onze opleiding. We kijken uit naar een kruisbestuiving met het Brugs Model!

23/11/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

Info

23/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

23/11/2018
Brugge SFX

supervisie

27/11/2018
Brugge SFX

Je ontdekt de specifieke attitude en taalpatronen zoals contingent werken, koppelen, indirect werk waarmee je cliënt op een aangename manier begeleidt naar verandering. Je oefent het formuleren en aanreiken van Ericksoniaanse suggesties die innerlijke mogelijkheden mobiliseren of nuttig gebruiken. Je leert in overleg met cliënt doelen formuleren, een sessie voorbereiden en ontwikkelt stap-voor-stap methoden om doelen langs het hypnotisch werk op een natuurlijke manier te bereiken. Mobilisatie van hoop en visie op verandering is een krachtig werkzame factor die bevorderd wordt langs hypnose. Via utilisatie en het idee dat “the symptom is the solution” ontdek je hoe je ook storende aspecten nuttig kan gebruiken in een veranderingsproces.

28/11/2018
Brugge SFX

Je ontdekt de specifieke attitude en taalpatronen zoals contingent werken, koppelen, indirect werk waarmee je cliënt op een aangename manier begeleidt naar verandering. Je oefent het formuleren en aanreiken van Ericksoniaanse suggesties die innerlijke mogelijkheden mobiliseren of nuttig gebruiken. Je leert in overleg met cliënt doelen formuleren, een sessie voorbereiden en ontwikkelt stap-voor-stap methoden om doelen langs het hypnotisch werk op een natuurlijke manier te bereiken. Mobilisatie van hoop en visie op verandering is een krachtig werkzame factor die bevorderd wordt langs hypnose. Via utilisatie en het idee dat “the symptom is the solution” ontdek je hoe je ook storende aspecten nuttig kan gebruiken in een veranderingsproces .

29/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

30/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

30/11/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

03/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

Lesgever:

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, EMDR practitioner, CBT-therapeute en coach. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran.

Inhoud:

Na algemene info over hypnose, en de meerwaarde bij psychotherapie ontdek je hoe je diverse hypnotische fenomenen kan uitlokken. Je leert hoe je je cliënt kan begeleiden in hypnose en maakt kennis met Ericksoniaanse principes als rapport, pacing-leading, utilisatie, truïsmen en yes-set, positief taalgebruik. Je ontdekt hoe hypnose toegang tot hulpbronnen bevordert of hoe je hulpbronnen kan installeren die cliënt op weg helpen naar gewenste doelen en veranderingen. In ik-versterkende oefeningen, leer je werken met suggesties en visualisaties.

Methode :

Theoretische info, literatuurpakket, slides met theoretisch overzicht en praktijk, werkschema’s, scripts voor oefeningen, dvd en live-demo interactie van en met deelnemers. Oefeningen voor intervisie.

03/12/2018
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

03/12/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

04/12/2018
Brugge SFX

• Vrijblijvende relatie
• Doelstellingen
• Eusemie-euheresis
• Mandaat en “joinen”

04/12/2018
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

04/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

Lesgever:

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, EMDR practitioner, CBT-therapeute en coach. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran.

Inhoud:

Na algemene info over hypnose, en de meerwaarde bij psychotherapie ontdek je hoe je diverse hypnotische fenomenen kan uitlokken. Je leert hoe je je cliënt kan begeleiden in hypnose en maakt kennis met Ericksoniaanse principes als rapport, pacing-leading, utilisatie, truïsmen en yes-set, positief taalgebruik. Je ontdekt hoe hypnose toegang tot hulpbronnen bevordert of hoe je hulpbronnen kan installeren die cliënt op weg helpen naar gewenste doelen en veranderingen. In ik-versterkende oefeningen, leer je werken met suggesties en visualisaties.

Methode :

Theoretische info, literatuurpakket, slides met theoretisch overzicht en praktijk, werkschema’s, scripts voor oefeningen, dvd en live-demo interactie van en met deelnemers. Oefeningen voor intervisie.

06/12/2018
Brugge SFX

Signs of Safety, Partnering for Safety, de drie huizen, zijn OG benaderingen die wereldwijd ingezet worden in het werken met Verontrustende Opvoedingssituaties.
Gedurende deze twee dagen, voortbouwende op de vorige 3 dagen en met sterke links naar het Brugs Model bieden we:
• kennismaking met het ontstaan en de opbouw van Oplossingsgericht veiligheidswerk.
• introductie tot enkele van de meest essentiële werkvormen (drie kolommen, family-circles, drie huizen)
• Intensief trainen van deze technieken op concrete casussen (supervisie)
• Tips en tricks in het omgaan met ontkenningssituaties.
• Zelfhantering in dossiers met mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

06/12/2018
Brugge SFX

Signs of Safety, Partnering for Safety, de drie huizen, zijn OG benaderingen die wereldwijd ingezet worden in het werken met Verontrustende Opvoedingssituaties.
Gedurende deze twee dagen, voortbouwende op de vorige 3 dagen en met sterke links naar het Brugs Model bieden we:
• kennismaking met het ontstaan en de opbouw van Oplossingsgericht veiligheidswerk.
• introductie tot enkele van de meest essentiële werkvormen (drie kolommen, family-circles, drie huizen)
• Intensief trainen van deze technieken op concrete casussen (supervisie)
• Tips en tricks in het omgaan met ontkenningssituaties.
• Zelfhantering in dossiers met mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

07/12/2018
Brugge SFX

Signs of Safety, Partnering for Safety, de drie huizen, zijn OG benaderingen die wereldwijd ingezet worden in het werken met Verontrustende Opvoedingssituaties.
Gedurende deze twee dagen, voortbouwende op de vorige 3 dagen en met sterke links naar het Brugs Model bieden we:
• kennismaking met het ontstaan en de opbouw van Oplossingsgericht veiligheidswerk.
• introductie tot enkele van de meest essentiële werkvormen (drie kolommen, family-circles, drie huizen)
• Intensief trainen van deze technieken op concrete casussen (supervisie)
• Tips en tricks in het omgaan met ontkenningssituaties.
• Zelfhantering in dossiers met mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

07/12/2018
Brugge SFX

Signs of Safety, Partnering for Safety, de drie huizen, zijn OG benaderingen die wereldwijd ingezet worden in het werken met Verontrustende Opvoedingssituaties.
Gedurende deze twee dagen, voortbouwende op de vorige 3 dagen en met sterke links naar het Brugs Model bieden we:
• kennismaking met het ontstaan en de opbouw van Oplossingsgericht veiligheidswerk.
• introductie tot enkele van de meest essentiële werkvormen (drie kolommen, family-circles, drie huizen)
• Intensief trainen van deze technieken op concrete casussen (supervisie)
• Tips en tricks in het omgaan met ontkenningssituaties.
• Zelfhantering in dossiers met mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

11/12/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

11/12/2018
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

13/12/2018
Brugge SFX

Lesgever:

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, EMDR practitioner, CBT-therapeute en coach. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran.

Inhoud:

Na algemene info over hypnose, en de meerwaarde bij psychotherapie ontdek je hoe je diverse hypnotische fenomenen kan uitlokken. Je leert hoe je je cliënt kan begeleiden in hypnose en maakt kennis met Ericksoniaanse principes als rapport, pacing-leading, utilisatie, truïsmen en yes-set, positief taalgebruik. Je ontdekt hoe hypnose toegang tot hulpbronnen bevordert of hoe je hulpbronnen kan installeren die cliënt op weg helpen naar gewenste doelen en veranderingen. In ik-versterkende oefeningen, leer je werken met suggesties en visualisaties.

Methode :

Theoretische info, literatuurpakket, slides met theoretisch overzicht en praktijk, werkschema’s, scripts voor oefeningen, dvd en live-demo interactie van en met deelnemers. Oefeningen voor intervisie.

14/12/2018
Brugge SFX

Lesgever:

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, EMDR practitioner, CBT-therapeute en coach. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran.

Inhoud:

Na algemene info over hypnose, en de meerwaarde bij psychotherapie ontdek je hoe je diverse hypnotische fenomenen kan uitlokken. Je leert hoe je je cliënt kan begeleiden in hypnose en maakt kennis met Ericksoniaanse principes als rapport, pacing-leading, utilisatie, truïsmen en yes-set, positief taalgebruik. Je ontdekt hoe hypnose toegang tot hulpbronnen bevordert of hoe je hulpbronnen kan installeren die cliënt op weg helpen naar gewenste doelen en veranderingen. In ik-versterkende oefeningen, leer je werken met suggesties en visualisaties.

Methode :

Theoretische info, literatuurpakket, slides met theoretisch overzicht en praktijk, werkschema’s, scripts voor oefeningen, dvd en live-demo interactie van en met deelnemers. Oefeningen voor intervisie.

14/12/2018
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

17/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

Het opstellen van een genogram is een wijdverspreide techniek in de familietherapie. Eén van de pioniers in het therapeutisch gebruik van genogrammen was Bowen. In eerste instantie werden genogrammen vooral gebruikt door therapeuten uit de intergenerationele school. Het is een therapeutische tool die visueel de familiebanden van de cliënt weergeeft.  Het geeft meerdere generaties schematisch weer met coalities en andere relatie -structuren. Het is niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van grote therapeutische waarde zijn. In ons oplossingsgericht cognitief systemisch model is het OG genogram als techniek van primordiaal belang. We zullen voornamelijk oefenen in het afnemen en gebruik  ervan.

17/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

Het opstellen van een genogram is een wijdverspreide techniek in de familietherapie. Eén van de pioniers in het therapeutisch gebruik van genogrammen was Bowen. In eerste instantie werden genogrammen vooral gebruikt door therapeuten uit de intergenerationele school. Het is een therapeutische tool die visueel de familiebanden van de cliënt weergeeft. Het geeft meerdere generaties schematisch weer met coalities en andere relatie -structuren. Het is niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van grote therapeutische waarde zijn. In ons oplossingsgericht cognitief systemisch model is het OG genogram als techniek van primordiaal belang. We zullen voornamelijk oefenen in het afnemen en gebruik ervan.

18/12/2018
Brugge SFX

Kinderen en Jongeren: Kind 2

18/12/2018
Brugge SFX

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …

19/12/2018
Brugge SFX

Kinderen en Jongeren: Kind 2

19/12/2018
Brugge SFX

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …

20/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

21/12/2018
Antwerpen Stuivenberg

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

04/01/2019
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken en kernkwadranten

07/01/2019
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

08/01/2019
Brugge SFX

• Zoekende relatie
• Opstellen van hypothesen
• Nuttige vragen

10/01/2019
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer
als deel van zijn omgeving begon te zien.
Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ?
Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel?
De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de
gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

11/01/2019
Brugge SFX

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer
als deel van zijn omgeving begon te zien.
Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ?
Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel?
De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de
gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

11/01/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

14/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

14/01/2019
Brugge SFX

supervisie

17/01/2019
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

18/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

18/01/2019
Brugge SFX

supervisie

18/01/2019
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

21/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer
als deel van zijn omgeving begon te zien.
Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ?
Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel?
De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de
gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

22/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

Inleiding in Oplossingsgerichte Relatietherapie

Relatietherapie kwam in de jaren vijftig - zestig tot ontwikkeling doordat men de mens meer
als deel van zijn omgeving begon te zien.
Hoe kunnen we als therapeut helpen de organisatie van koppels en gezinnen in beweging krijgen ?
Hoe kunnen we onze oplossingsgerichte uitgangspunten toepassen bij een systeem/koppel?
De technieken die de therapeut gebruikt om het therapeutisch doel van de partners of de
gezinsleden te bereiken zijn het voornaamste onderdeel van deze module.

24/01/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren

25/01/2019
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

25/01/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

25/01/2019
Brugge SFX

Partnering for Safety: verdieping

29/01/2019
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and collective interventions with families, teams and couples. When enough stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be addressed, demonstrated and practised.

30/01/2019
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and collective interventions with families, teams and couples. When enough stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be addressed, demonstrated and practised.

01/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

01/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen lijkt een contradictie. Zo kort mogelijk? Oplossingen? Het Brugs Model biedt mogelijkheden om hoop en houvast te creëren voor meer voldoening en waarde.

04/02/2019
Brugge SFX

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

05/02/2019
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

05/02/2019
Het Hof van Watervliet (Brugge)

• Consulterende relatie
• Non-specifieke factoren,
• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

06/02/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

07/02/2019
Brugge SFX

wat in vorige modules werd ‘gezaaid’ kan je nu oogsten: op een natuurlijke en ‘speelse’ manier werken met linken, truïsmen, impliciet taalgebruik, gespreide suggesties om cliënt te begeleiden. In de toekomstgerichte hypnose ontdek je hoe weerstand of obstakels positief “herkaderd” worden, oefen je met footprintings. Erickson kwam met een originele visie op het onbewuste, wat hier in bewust – onbewust dissociatie als strategie verder wordt uitgebouwd. Er wordt uitgebreid tijd genomen om te werken met symbolen en metaforen, en je krijgt tips om je eigen metafore verhalen op maat van je cliënten te schrijven.

08/02/2019
Brugge SFX

wat in vorige modules werd ‘gezaaid’ kan je nu oogsten: op een natuurlijke en ‘speelse’ manier werken met linken, truïsmen, impliciet taalgebruik, gespreide suggesties om cliënt te begeleiden. In de toekomstgerichte hypnose ontdek je hoe weerstand of obstakels positief “herkaderd” worden, oefen je met footprintings. Erickson kwam met een originele visie op het onbewuste, wat hier in bewust – onbewust dissociatie als strategie verder wordt uitgebouwd. Er wordt uitgebreid tijd genomen om te werken met symbolen en metaforen, en je krijgt tips om je eigen metafore verhalen op maat van je cliënten te schrijven.

08/02/2019
Het Hof van Watervliet (Brugge)

info

11/02/2019
Brugge SFX

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en ‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg negatieve interacties.

12/02/2019
Brugge SFX

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en ‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg negatieve interacties.

14/02/2019
Brugge SFX

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer "greep" op het leven te krijgen.

15/02/2019
Brugge SFX

Supervisie

18/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

18/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

19/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

21/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

• waardering complimenten
• Hoe een opdracht opstellen
• Resources

21/02/2019
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensen-autisme/

Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en OCS.

21/02/2019
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensen-autisme/

Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en OCS.

22/02/2019
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensen-autisme/

Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en OCS.

22/02/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

22/02/2019
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensen-autisme/

Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en OCS.

28/02/2019
Antwerpen Stuivenberg

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

28/02/2019
Brugge SFX

De introductiedag geeft een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

01/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

11/03/2019
Brugge SFX

Oplossingsgericht Taalgebruik
Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie,
met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

12/03/2019
Brugge SFX

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie, bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.

14/03/2019
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

14/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgericht Taalgebruik
Taal als formeel systeem : over de verschillende niveau's van taal; Taal en communicatie; Taal en therapie,
met focus op taal in Oplossingsgerichte Therapie;

15/03/2019
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

15/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie, bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.

18/03/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

19/03/2019

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

19/03/2019
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

19/03/2019
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and collective interventions with families, teams and couples. When enough stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be addressed, demonstrated and practised.

20/03/2019
Brugge SFX

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie
• (voertaal Engels)

20/03/2019

• Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie

LOCATIE: Dellucci Brugge

20/03/2019
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and collective interventions with families, teams and couples. When enough stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be addressed, demonstrated and practised.

22/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

22/03/2019
Brugge SFX

supervisie

25/03/2019
Brugge SFX

info

25/03/2019
Brugge SFX

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr. Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

25/03/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

26/03/2019
Brugge SFX

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr. Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

28/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

De introductiedag geeft een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model besproken.

29/03/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

29/03/2019
Brugge SFX

supervisie

01/04/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

01/04/2019
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

02/04/2019
Brugge SFX

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van respect
• Specifieke technieken

04/04/2019
Brugge SFX

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag, depressie, suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

05/04/2019
Brugge SFX

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag, depressie, suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

23/04/2019
Brugge SFX

info

23/04/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

23/04/2019
Brugge SFX

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

24/04/2019
Brugge SFX

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr. Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

25/04/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

26/04/2019
Antwerpen Stuivenberg

• Expertenrelatie
• De 10 geboden van

29/04/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

29/04/2019
Brugge SFX

Supervisie

06/05/2019
Brugge SFX

Becoming Better at What We Do: The Partners for Change Outcome Management System
Therapists explore many pathways to improve their effectiveness, but what really works? This workshop answers that question with three strategies. First, research makes it clear that the client is the heart and the relationship between the provider and client is the soul of therapeutic change. When we focus on consumer resources and rally them to the cause of change and proactively build strong alliances, our chances for a positive outcome are greatly enhanced. And the odds are significantly better—more than any other single thing we can do—when we involve consumers in all decisions that affect their care via systematic client feedback about the benefit of services and the quality of the alliance. The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) provides an early warning system that identifies clients who aren't responding, allowing us to keep clients engaged while we collaboratively seek new directions. This two-day training provides practical strategies for harvesting client resources and building strong alliances as well as the pragmatics of PCOMS to enable you to start with your next client—to improve outcomes, track effectiveness, and form true partnerships with those we serve.

06/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

06/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

07/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• (voertaal Engels)

07/05/2019
Brugge SFX

Becoming Better at What We Do: The Partners for Change Outcome Management System
Therapists explore many pathways to improve their effectiveness, but what really works? This workshop answers that question with three strategies. First, research makes it clear that the client is the heart and the relationship between the provider and client is the soul of therapeutic change. When we focus on consumer resources and rally them to the cause of change and proactively build strong alliances, our chances for a positive outcome are greatly enhanced. And the odds are significantly better—more than any other single thing we can do—when we involve consumers in all decisions that affect their care via systematic client feedback about the benefit of services and the quality of the alliance. The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) provides an early warning system that identifies clients who aren't responding, allowing us to keep clients engaged while we collaboratively seek new directions. This two-day training provides practical strategies for harvesting client resources and building strong alliances as well as the pragmatics of PCOMS to enable you to start with your next client—to improve outcomes, track effectiveness, and form true partnerships with those we serve.

07/05/2019
Brugge SFX

• How to become a better therapist
• Feedback implementatie in therapie
• voertaal Engels

08/05/2019
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie.
In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een
Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen
vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit
het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken.
De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen
met een competetentiegericht model.

09/05/2019
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie.
In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een
Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen
vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit
het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken.
De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen
met een competetentiegericht model.

13/05/2019
Brugge SFX

Geweldloos Verzet

16/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

16/05/2019
Brugge SFX

Contextbegeleiding is een belangrijk aspect in de IJH. Huisbezoeken in moeilijke omstandigheden, met ouders werken in verontrustende situaties, gescheiden ouders met een kind in begeleiding.
Op deze dag gaan we aan de slag rond:
• Nuttige contextinterventies binnen de vrijblijvende relatie.
• Ouders ondersteunen in hun Existentiële Keuze om een goede ouder te zijn.
• Zelfhantering als begeleider in complexe contextsituaties.
• OG Tips en tricks in het werken met afhakende ouders, boze ouders, mentaal beperkte ouders.

17/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

20/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie.
In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een
Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen
vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit
het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken.
De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen
met een competetentiegericht model.

21/05/2019
Brugge SFX

In deze 5° dag van de specialisatie Autisme ligt de focus op omgaan met OCS, ADHD, Gilles de la Tourette en psychose.

21/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (1)
Gedragstherapie is een belangrijke ontwikkeling geweest in de geschiedenis van de psychotherapie.
In deze module onderzoeken hoe de verschillende concepten binnen een
Oplossingsgericht kader kunnen fungeren. Conditioneringsprocessen en leerprocessen
vormen een systematisch onderdeel van verandering. De Theorie van de Gewoontes uit
het Brugs Model wordt vanuit dit oogpunt herbekeken.
De Cognitieve stroming binnen de gedragstherapie toont ook verrassende overlappingen
met een competetentiegericht model.

23/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

23/05/2019
Brugge SFX

supervisie

24/05/2019
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

24/05/2019
Brugge SFX

supervisie

03/06/2019
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

04/06/2019
Brugge SFX

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

06/06/2019
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod:
acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan
op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen

06/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten goede komen.

07/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten goede komen.

07/06/2019
Antwerpen "De Finale"

[Programma nog toe te voegen]

07/06/2019
Brugge SFX

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod:
acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan
op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen

11/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Pesten en demotivatie

13/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

14/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

• reddingskit voor drenkelingen
• overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
• evaluatie

17/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Supervisie

18/06/2019
Brugge SFX

Hypnose Kinderen

19/06/2019
Brugge SFX

Hypnose Kinderen

21/06/2019
Brugge SFX

supervisie

24/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod:
acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan
op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

25/06/2019
Brugge SFX

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These are addressed through the field of transmitted trauma.

25/06/2019
Antwerpen Stuivenberg

Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragstherapie (2)

In deel 2 van deze module komen de zogenaamde ‘third wave’-therapieën aan bod:
acceptance based therapies zoals Mindfulness and ACT. Daarnaast wordt dieper ingegaan
op de bijdrage van Alfred Korzybski die vanuit de taalanalyse al deze ontwikkelingen beïnvloed heeft.

26/06/2019
Brugge SFX

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These are addressed through the field of transmitted trauma.

09/09/2019
Antwerpen Stuivenberg

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren. In
deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

10/09/2019
Antwerpen Stuivenberg

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cfr Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren. In
deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

12/09/2019
Brugge SFX

Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het
beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij
samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering for
Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en
technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de
oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht
gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.
Beide trainers combineerden hun ervaring in veiligheidswerk en
oplossingsgericht werken met gezinnen, jongeren en kinderen om ook de
toepassingen van het Brugs Model concreter te verbinden met de evoluties in
het oplossingsgerichte veiligheidswerk.

13/09/2019
Brugge SFX

Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het
beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij
samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering for
Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en
technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de
oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht
gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.
Beide trainers combineerden hun ervaring in veiligheidswerk en
oplossingsgericht werken met gezinnen, jongeren en kinderen om ook de
toepassingen van het Brugs Model concreter te verbinden met de evoluties in
het oplossingsgerichte veiligheidswerk.

26/09/2019
Antwerpen Stuivenberg

Informatiebrochure en cursus 2019- 2020 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

27/09/2019
Antwerpen Stuivenberg

Informatiebrochure en cursus 2019- 2020 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

30/09/2019
Antwerpen Stuivenberg

systeem

30/09/2019
Brugge SFX

Informatiebrochure en cursus 2019- 2020 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

01/10/2019
Antwerpen Stuivenberg

systeem

01/10/2019
Brugge SFX

Informatiebrochure en cursus 2019- 2020 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

04/10/2019
Brugge SFX

Het opstellen van een genogram is een wijdverspreide techniek in de
familietherapie. Eén van de pioniers in het therapeutisch gebruik van
genogrammen was Bowen. In eerste instantie werden genogrammen vooral
gebruikt door therapeuten uit de intergenerationele school. Het is een
therapeutische tool die visueel de familiebanden van de cliënt weergeeft. Het
geeft meerdere generaties schematisch weer met coalities en andere relatie -
structuren. Het is niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van
grote therapeutische waarde zijn. In ons oplossingsgericht cognitief systemisch
model is het OG genogram als techniek van primordiaal belang. We zullen
voornamelijk oefenen in het afnemen en gebruik ervan.

07/10/2019
Brugge SFX

systeem

08/10/2019
Brugge SFX

systeem

11/10/2019
Brugge SFX

supervisie

11/10/2019

supervisie

14/10/2019
Brugge SFX

Elliot Connie is niet meer weg te denken uit de Oplossingsgericht wereld. Zijn
niet aflatend enthousiasme in het verspreiden van het gedachtengoed werkt
aanstekelijk. Hier gaan we koppeltherapie bekijken vanuit zijn invalshoek. Met
video’s, oefeningen en discussie zoeken we inspiratie om te werken met
koppels.

15/10/2019
Brugge SFX

Elliot Connie is niet meer weg te denken uit de Oplossingsgericht wereld. Zijn
niet aflatend enthousiasme in het verspreiden van het gedachtengoed werkt
aanstekelijk. Hier gaan we koppeltherapie bekijken vanuit zijn invalshoek. Met
video’s, oefeningen en discussie zoeken we inspiratie om te werken met
koppels.

18/10/2019
Brugge SFX

supervisie

18/10/2019
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

21/10/2019
Brugge SFX

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en
zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te
stranden.'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops
of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de
'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te
valoriseren.

22/10/2019
Brugge SFX

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en
zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te
stranden.'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops
of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de
'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te
valoriseren.

24/10/2019
Antwerpen Stuivenberg

Betekenis van keuzevrijheid
Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

25/10/2019
Antwerpen Stuivenberg

Betekenis van keuzevrijheid
Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

04/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

systeem

04/11/2019
Brugge SFX

Betekenis van keuzevrijheid
Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

05/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

systeem

05/11/2019
Brugge SFX

Betekenis van keuzevrijheid
Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

05/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

The first workshop during the specific psychotraumatology course will extend
the introduction and allow learning stabilization exercises through practice.
The hierarchy of stabilization and regulation of the autonomous nervous
system will be addressed, along with case examples, demonstration and
practice sessions.

06/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

The first workshop during the specific psychotraumatology course will extend
the introduction and allow learning stabilization exercises through practice.
The hierarchy of stabilization and regulation of the autonomous nervous
system will be addressed, along with case examples, demonstration and
practice sessions.

08/11/2019
Brugge SFX

Contextbegeleiding is een belangrijk aspect in de IJH. Huisbezoeken in
moeilijke omstandigheden, met ouders werken in verontrustende situaties,
gescheiden ouders met een kind in begeleiding.
Op deze dag gaan we aan de slag rond:
• Nuttige contextinterventies binnen de vrijblijvende relatie.
• Ouders ondersteunen in hun Existentiële Keuze om een goede ouder te zijn.
• Zelfhantering als begeleider in complexe contextsituaties.
• OG Tips en tricks in het werken met afhakende ouders, boze ouders, mentaal
beperkte ouders.

12/11/2019
Brugge SFX

systeem

13/11/2019
Brugge SFX

systeem

14/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Hoe de oplossingsgerichte principes toepassen bij illegale middelen?

15/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Hoe de oplossingsgerichte principes toepassen bij illegale middelen?

18/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …

19/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …

22/11/2019
Brugge SFX

supervisie

22/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

25/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose focust op de volgende
inhouden:
• Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
• Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
• Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten,
rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring,
perceptieverandering, dissociatie.
• Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties,
verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik,
presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste
dissociatie.
• Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
• Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen

26/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose focust op de volgende
inhouden:
• Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
• Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
• Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten,
rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring,
perceptieverandering, dissociatie.
• Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties,
verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik,
presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste
dissociatie.
• Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
• Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen

28/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

29/11/2019
Antwerpen Stuivenberg

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

02/12/2019
Brugge SFX

Partnering for Safety: verdieping

02/12/2019
Brugge SFX

hypnose

03/12/2019
Brugge SFX

hypnose

04/12/2019
Brugge SFX

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het
oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan
ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en
HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een
offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar
oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

05/12/2019
Brugge SFX

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het
oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan
ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en
HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een
offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar
oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

05/12/2019
Antwerpen Stuivenberg

hypnose

06/12/2019
Antwerpen Stuivenberg

hypnose

09/12/2019
Brugge SFX

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

10/12/2019
Brugge SFX

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

16/12/2019
Brugge SFX

In deze vorming maken de deelnemers kennis met de oplossingsgerichte visie
(op agressie) en methode, zoals deze wordt toegepast bij Touché. Touché gaat
aan de slag met mensen die in de problemen (dreigen te) komen of gekomen
zijn door agressie. Alle trajecten zijn er op gericht mensen te leren hun eigen
spanning (h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk de kracht ervan
constructief in te zetten. De focus ligt dus niet op de acute crisisfase. Deze
interactieve vorming bestaat uit een combinatie van theoretische achtergrond,
casusmateriaal en (de beschrijving van) methodieken en oefeningen. We willen
aan de hand van concrete vragen met andere (oplossingsgerichte) ogen naar
agressie kijken om zo tot deeltjes van oplossingen te komen. We nodigen
mensen uit om na te denken en te ervaren hoe kwaadheid en frustraties zich
manifesteren en wat men er kan mee doen.

16/12/2019
Brugge SFX

Game & Internetverslaving worden gecategoriseerd onder de noemer van
gedragsverslavingen. Binnen het Brugs Model en de theorie der gewoonten
nemen we hier een andere benadering in. Vaak gaat het hier ook om een botsen
van culturen. Het volledige gamma van oplossingsgerichte technieken passen
we toe op het een aantal van de ongewenste gevolgen van een steeds
intensiever gebruik van digitale middelen.

19/12/2019
Antwerpen Stuivenberg

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

20/12/2019
Antwerpen Stuivenberg

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

06/01/2020
Brugge SFX

relatietherapie

07/01/2020
Brugge SFX

relatietherapie

10/01/2020
Brugge SFX

supervisie

10/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

13/01/2020
Brugge SFX

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

14/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

14/01/2020
Brugge SFX

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

15/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

16/01/2020
Brugge SFX

Concrete technieken om ambulant aan de slag te gaan met kinderen en hun
context binnen zowel vrijwillige als gedwongen HV.
In een residentiële setting met veel zorgvraag en in groep toch OG focus
behouden op zowel het begeleiden van de kinderen als de ouders.
OG opvoedingsondersteuning voor context van kinderen die thuis verblijven,
naar thuis op bezoek gaan of terugkeren.

17/01/2020

supervisie

17/01/2020
Brugge SFX

supervisie

20/01/2020
Brugge SFX

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe
dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over
seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.

20/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

relatietherapie

21/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

relatietherapie

21/01/2020
Brugge SFX

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe
dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over
seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.

24/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

27/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente
ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en
‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende
autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg
negatieve interacties.

28/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente
ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en
‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende
autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg
negatieve interacties.

30/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:
• Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
• Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
• Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
• Reoriëntatie -Reframing
• Progressie

31/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:
• Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
• Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
• Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
• Reoriëntatie -Reframing
• Progressie

06/02/2020
Brugge SFX

Diverse culturen

07/02/2020
Brugge SFX

Diverse culturen

10/02/2020
Brugge SFX

Angst en depressie maken 85% uit van de klachten binnen de psychiatrische
gezondheidszorg. Medicatie kent een trage evolutie en blijft in een
spanningsveld met psychotherapie. Deze workshop verruimt het aanbod binnen
oplossingsgerichte psychotherapie, zowel in de cliëntbejegening als op niveau
van techniek.

10/02/2020
Brugge SFX

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

11/02/2020
Brugge SFX

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

11/02/2020
Brugge SFX

Angst en depressie maken 85% uit van de klachten binnen de psychiatrische
gezondheidszorg. Medicatie kent een trage evolutie en blijft in een
spanningsveld met psychotherapie. Deze workshop verruimt het aanbod binnen
oplossingsgerichte psychotherapie, zowel in de cliëntbejegening als op niveau
van techniek.

13/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook
je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze
tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en
communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten
goede komen.

14/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook
je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze
tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en
communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten
goede komen.

14/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

14/02/2020
Brugge SFX

supervisie

17/02/2020
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen
hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou
langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties
niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere
taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de
oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie
fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensenautisme/
Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische
denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we
tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en
OCS.

18/02/2020
Brugge SFX

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen
hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou
langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties
niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere
taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de
oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie
fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensenautisme/
Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische
denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we
tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en
OCS.

21/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

02/03/2020
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

02/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag depressie,
suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

03/03/2020
Brugge SFX

[Programma nog toe te voegen]

03/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag depressie,
suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

06/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Nieuw Samengestelde gezinnen

09/03/2020
Brugge SFX

taal

10/03/2020
Brugge SFX

sekstherapie

12/03/2020
Brugge SFX

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te
creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug
toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd
worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische
problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer
"greep" op het leven te krijgen.

13/03/2020

supervisie

13/03/2020
Brugge SFX

supervisie

16/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

taal

16/03/2020
Brugge SFX

Groepsgezinstherapie of multi-family therapie (MFT) is een effectieve
behandeling voor verschillende psychiatrische stoornissen zoals eetstoornissen,
schizofrenie en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt stilgestaan bij de
ontwikkeling van verschillende therapeutische MFT modellen en hun
effectiviteit. Daarnaast komen de onderliggende therapeutische factoren
uitgebreid aan bod. Verschillende handvaten voor de praktijk worden
meegegeven.

17/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

sekstherapie

20/03/2020
Brugge SFX

Werken met tieners wordt door vele hulpverleners als één van de meest
uitdagende opdrachten gezien. De doelgroep is ook onderwerp van een zeer
sterke mediatisering en iedereen lijkt wel een mening te hebben over hoe het
moet. Tot je er in staat. Op dag 3 komen volgende onderwerpen aan bod:
• Werken met tieners binnen een groepscontext. De invloed van OG werken op
groepsdynamica.
• Individuele Begeleiding van tieners. Van vrijblijvende tot consulterende
relatie. Creatieve technieken.
• Grenzen en regels, Solution Focused style. (Probleem of Beperking)
• De persoonlijke relatie als sleutel tot de tiener.
• Zelfhantering in het werken met tieners (OG survivaltips)

23/03/2020
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

24/03/2020
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

27/03/2020
Brugge SFX

supervisie

27/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

31/03/2020
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

31/03/2020
Brugge SFX

Brugge + Antwerpen: Hélène Dellucci
Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie (voertaal Engels)

01/04/2020
Brugge SFX

Brugge + Antwerpen: Hélène Dellucci
Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie (voertaal Engels)

01/04/2020
Brugge SFX

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

20/04/2020
Brugge SFX

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

20/04/2020
Brugge SFX

alcoholaanpak

21/04/2020
Brugge SFX

supervisie

21/04/2020
Brugge SFX

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

23/04/2020
Brugge SFX

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook
auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills
hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr.
Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in
helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en
aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot
een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

24/04/2020
Brugge SFX

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook
auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills
hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr.
Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in
helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en
aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot
een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

27/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

alcoholaanpak

27/04/2020
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen lijkt een contradictie.
Zo kort mogelijk? Oplossingen? Het Brugs Model biedt mogelijkheden om
hoop en houvast te creëren voor meer voldoening en waarde.

28/04/2020
Brugge SFX

Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen lijkt een contradictie.
Zo kort mogelijk? Oplossingen? Het Brugs Model biedt mogelijkheden om
hoop en houvast te creëren voor meer voldoening en waarde.

28/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

29/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

30/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

11/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

11/05/2020
Brugge SFX

In deze 5° dag van de specialisatie Autisme ligt de focus op omgaan met OCS,
ADHD, Gilles de la Tourette en psychose.

12/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

14/05/2020
Brugge SFX

Brugge + Antwerpen: Barry Duncan
Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)

15/05/2020
Brugge SFX

Brugge + Antwerpen: Barry Duncan
Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)

15/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het
vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken
van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en
demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model
besproken.

18/05/2020
Brugge SFX

oplossingsgerichte gedragstherapie

19/05/2020
Brugge SFX

oplossingsgerichte gedragstherapie

25/05/2020
Brugge SFX

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden
om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De
taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe
nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr.
Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

26/05/2020
Brugge SFX

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden
om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De
taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe
nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr.
Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

28/05/2020
Brugge SFX

supervisie

28/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

04/06/2020
Brugge SFX

Mensen met borderline kenmerken dagen ons uit na te denken over hechting,
stabiliteit, relaties, vertrouwen. Marsha Linehan leverde heel wat inzichten die
helpend zijn gebleken. In deze workshop zetten we deze in een
Oplossingsgericht kader en proberen we deze inzichten uit in gerichte
oefeningen.

05/06/2020
Brugge SFX

Mensen met borderline kenmerken dagen ons uit na te denken over hechting,
stabiliteit, relaties, vertrouwen. Marsha Linehan leverde heel wat inzichten die
helpend zijn gebleken. In deze workshop zetten we deze in een
Oplossingsgericht kader en proberen we deze inzichten uit in gerichte
oefeningen.

08/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose Kinderen

09/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose Kinderen

12/06/2020

supervisie

12/06/2020
Brugge SFX

supervisie

15/06/2020
Brugge SFX

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

15/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

16/06/2020
Brugge SFX

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

16/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

18/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

19/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

22/06/2020
Brugge SFX

oplossingsgerichte gedragstherapie

23/06/2020
Brugge SFX

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where
relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating
movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These
are addressed through the field of transmitted trauma.

23/06/2020
Brugge SFX

supervisie

24/06/2020
Brugge SFX

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where
relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating
movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These
are addressed through the field of transmitted trauma.