Losse workshops

De workshops die we hieronder vermelden leiden niet tot een apart attest.

De workshops kunnen wel gekozen worden binnen de vereiste 14 extra lesdagen binnen het 3de en het 4de jaar van de vierjarige opleiding.

17-18 Oplossingsgericht Coaching

Oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het oplossingsgericht werken op coaching in organisaties.

We gaan ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en HR verantwoordelijke, doelen bepalen een coachingsgesprek, opstellen van een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

17-18 Multiple Family Therapy

Groepsgezinstherapie of multi-family therapie (MFT) is een effectieve behandeling voor verschillende psychiatrische stoornissen zoals eetstoornissen, schizofrenie en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van verschillende therapeutische MFT modellen en hun effectiviteit. Daarnaast komen de onderliggende therapeutische factoren uitgebreid aan bod. Verschillende handvaten voor de praktijk worden meegegeven.

17-18 Suïcide John Henden

John Henden is een autoriteit op het vlak van suïcidepreventie. In deze workshop worden inzichten en praktische oplossingsgerichte tools aangereikt om mensen met suïcidale gedachten te helpen. In deze tijden met nog steeds hoge suïcidaliteitscijfers, kunnen nieuwe inzichten een doorbraak betekenen.