Specialisaties

Met de specialisaties kan je je verder bekwamen. Binnen de vierjarige opleiding zijn er onderdelen van specialisaties aangeboden. Om het getuigschrift van één specialisatie te krijgen, moet je eerst alle onderdelen gevolgd hebben.

Specialisaties of losse workshops kunnen ook gevolgd worden door niet Korzybski studenten met de instapvoorwaarde dat er een basiskennis is van het Oplossingsgericht Werken.

Bijvoorbeeld een introductie, in-house training of de opleiding via JO-IN gevolgd hebben.

Specialisaties te volgen bij Korzybski Instituut

Autisme Spectrum

Deze vorming stelt een concept voor dat nuttig kan zijn voor het werk met mensen met autisme. Vanuit jarenlange praktijkervaring hebben we een manier gevonden om ook met mensen met autisme oplossingsgericht te werken. Het kan eveneens waardevol blijken in het werk met mensen met andere ontwikkelingsstoornissen, OCD, Gilles de la Tourette,… Tijdens de eerste dag geven we een algemeen overzicht van wat autisme is, en gaan we nader in op de samenhang met andere soortgelijke stoornissen. Tijdens module 2 en 3 leggen we het concept A.N.D.E.R.S. uit.

Hypnotherapie

Om het getuigschrift van Hypnotherapie te behalen moet u de 4 modules gevolgd hebben.

  • Introductie in de Ericksoniaanse hypnotherapie
  • Verdieping Ericksoniaanse hypnotherapie 1
  • Oplossingsgerichte hypnotherapie bij kinderen
  • Verdieping Ericksoniaanse hypnotherapie 2

Relatietherapie

Om het getuigschrift van Oplossingsgerichte relatietherapie te verkrijgen moet u de 7 modules gevolgd hebben.

- Inleiding
- Elliot Connie video's
- Scheiding en nieuw samengestelde gezinnen
- Transgenerationele relaties: contextuele therapie; een oplossingsgerichte benadering
- Modellen van relaties in diverse culturen: bi-culturele relaties, homofiele en lesbische relaties
- Oplossingsgerichte genogrammen
- Oplossingsgerichte sekstherapie

Trauma Basis

Om dit getuigschrift te behalen moet de 5 modules gevolgd hebben.
Let op! Deze modules moet u in volgorde volgen!

De modules:
Voorbereidende module
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Losse workshops

Soort: 
Informatie

De workshops die we hieronder vermelden leiden niet tot een apart attest.

De workshops kunnen wel gekozen worden binnen de vereiste 14 extra lesdagen binnen het 3de en het 4de jaar van de vierjarige opleiding.