Specialisaties

De specialisaties omvatten een aantal modules binnen één domein. Het behalen van een specialisatie biedt de mogelijkheid om binnen dit specifieke domein een verhoogde Oplossingsgerichte deskundigheid te verwerven.