SUPERVISOR IN DE RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

JAAROPLEIDING 2018

‘SUPERVISOR IN DE RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE’

GEORGANISEERD DOOR HET KORZYBSKI INSTITUUT & HET INSTITUUT VOOR PSYCHOTHERAPEUTISCHE RELATIES EN REFLECTIE

in de schoot van de BELGISCHE VERENIGING VOOR RELATIE- en GEZINSTHERAPIE en SYSTEEMCOUNSELINGOPZET VAN DE JAAROPLEIDING

Het leerproces van deze opleiding beoogt het integreren van theorie/kennis/methodieken over supervisie van relatie- en gezinstherapeuten.

Daarnaast ligt de nadruk op de eigen supervisiepraktijk en op het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.

Er wordt veel belang gehecht aan de supervisiepraktijk of het ‘al doende’ uitproberen van verschillende werkvormen, het tonen van videobanden van supervisiesessies en het persoonlijk én in groep reflecteren over zichzelf in de positie van supervisor.

Tijdens de opleiding komen verschillende supervisieperspectieven aan bod die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 2 relevante supervisie-casuïstieken inbrengen aan de hand van videomateriaal en vanuit de verschillende supervisieperspectieven verschillende supervisie-ervaringen opdoen.

De eindevaluatie gebeurt door de 2 hoofdopleiders in samenspraak met de gastopleiders.

De opleiding is een traject van 12 maanden: 12 dagen van 7 opleidingsuren per dag, of in totaal 84 uur.VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN OM SUPERVISIE TE GEVEN AAN RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUTEN

De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:

Feedback gestuurd perspectief – Karine Van Tricht – Context Leuven

Narratief Perspectief – Sabine Vermeire – Interactie Academie Antwerpen

Ontwikkelingsgericht perspectief – Greet Splingaer – Rapunzel Diest

Hechtingsperspectief – Margot Tilsey – Balans Gent

Dialogisch perspectief – Hugo Ruymbeke – IPRR Mechelen

Oplossingsgericht perspectief – Geert Lefevere – Korzybski Brugge

De persoon van de therapeut – Gust Hermans – IPRR en Communicatiegroep Hasselt

Integratief model – Els Van Daele – IPRR – MechelenDOELGROEP & CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE OPLEIDING TOT SUPERVISOR

Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.

Er worden maximaal 15 kandidaten toegelaten.VOORWAARDEN KANDIDATUUR:

Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut .

Minimaal 10 cliënten (systemen) per week

Minstens 3 jaar BVRGS-lid

Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben op verschilende tijdstippen aan de hand van een video-opname.ETHISCHE CODE :

Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code voor het gebruik van videomateriaal dat in de opleiding zal overlopen worden en om het informed consent formulier ter goedkeuring voor te leggen aan de verschillende betrokkenen.TIMING VAN DE OPLEIDING

De opleiding behelst een traject van een jaar opgevat als 2 inleidende dagen, 8 dagen over supervisie vanuit een specifiek systeemtheoretisch perspectief en 2 integratiedagen.

30 januari

27 februari

20 maart

24 april

8 mei

29 mei

19 juni

4 september

25 september

23 oktober

20 november

11 decemberKANDIDATUREN EN INSCHRIJVING

Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:

geert.lefevere1@telenet.be 0477 37 26 23

els.vandaele@iprr.be  0475 83 36 34

Voor administratieve kwesties kan u eventueel contact opnemen met de coördinator van het IPRR:

tim.verleyzen@iprr.be 0468 28 67 63

Indien er toelichting nodig is bij de motivatiebrief, worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek om hun kandidatuur toe te lichten.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1800.

De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening : BE58431202605179LOCATIE te MECHELEN

De opleiding gaat door in De Lindepoort, Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen.

Deze site is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.

NAVORMING en ERKENNING

Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen. Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren. Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist. Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd