Vrijstelling

Cursisten die de 12-daagse opleiding gevolgd hebben, kunnen een vrijstelling krijgen voor het eerste opleidingsonderdeel van het postgraduaat ‘Oplossingsgericht Counseling’ of ‘Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie’.
M.a.w. je kan dus in februari starten met het postgraduaat.

De vrijstelling ontvang je pas nadat je geslaagd bent voor de 12-daagse opleiding en je certificaat "Practitioner" ontvangen hebt.
Het certificaat ontvang je na het indienen van de reflectiefiche/portfolio.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, neem je contact op met het secretariaat van het Korzybski Instituut.
Hiervoor mail je naar info@korzybski.be

Voor meer info over het getuigschrift van de 12-daagse opleiding mail je naar chris.vandam@live.be