Opleidingsprogramma

Vul het opleidingsjaar in (bvb 2018)
vul een woord van de titel van de opleiding in
Omschrijving
06/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

relatietherapie

07/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

relatietherapie

10/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

10/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

13/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

14/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

Opstellen van hypothesen
Nuttige vragen

14/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

15/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

17/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

17/01/2020

supervisie

20/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe
dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over
seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.

20/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

relatietherapie

21/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

relatietherapie

21/01/2020
hof-van-watervliet-brugge

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag mbt seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen mbt hoe
dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten over
seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.

23/01/2020
hof van watervliet Brugge

OG werken met ADHD en ASS

24/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

24/01/2020
hof van watervliet Brugge

OG werken met Autisme

27/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente
ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en
‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende
autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg
negatieve interacties.

28/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Pubers vragen een bijzondere aanpak, aansluitend bij hun vaak turbulente
ontwikkelingsfase. Ook hier blijven de ouders kostbare supporters en
‘incontournable’ om pubers op weg te helpen naar responsabiliserende
autonomie.Uitdaging is hoe de resources te distilleren uit de soms erg
negatieve interacties.

30/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:
• Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
• Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
• Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
• Reoriëntatie -Reframing
• Progressie

31/01/2020
Antwerpen Stuivenberg

Deze dagen leggen de nadruk op:
• Toegang tot / ontwikkelen van bestaande hulpbronnen
• Connectie met innerlijke helende kracht/ innerlijke gidsen
• Installeren van hulpbronnen Utilisatie /Afleiding /Fragmentatie
• Reoriëntatie -Reframing
• Progressie

05/02/2020
hof van watervliet Brugge

coaching & conflictmanagement in teams
Omgaan met conflicten op een constructieve, cliëntgestuurde manier is de uitdaging van deze dagen. Hoe met individuen, teams of cliëntengroepen de Oplossingsgerichte aanpak inzetten als groeimoment voor alle partijen.

06/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Diverse culturen

06/02/2020
hof van watervliet Brugge

coaching & conflictmanagement in teams
Omgaan met conflicten op een constructieve, cliëntgestuurde manier is de uitdaging van deze dagen. Hoe met individuen, teams of cliëntengroepen de Oplossingsgerichte aanpak inzetten als groeimoment voor alle partijen.

07/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Diverse culturen

10/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

10/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Angst en depressie maken 85% uit van de klachten binnen de psychiatrische
gezondheidszorg. Medicatie kent een trage evolutie en blijft in een
spanningsveld met psychotherapie. Deze workshop verruimt het aanbod binnen
oplossingsgerichte psychotherapie, zowel in de cliëntbejegening als op niveau
van techniek.

11/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Angst en depressie maken 85% uit van de klachten binnen de psychiatrische
gezondheidszorg. Medicatie kent een trage evolutie en blijft in een
spanningsveld met psychotherapie. Deze workshop verruimt het aanbod binnen
oplossingsgerichte psychotherapie, zowel in de cliëntbejegening als op niveau
van techniek.

11/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

13/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

Concrete technieken om ambulant aan de slag te gaan met kinderen en hun
context binnen zowel vrijwillige als gedwongen HV.
In een residentiële setting met veel zorgvraag en in groep toch OG focus
behouden op zowel het begeleiden van de kinderen als de ouders.
OG opvoedingsondersteuning voor context van kinderen die thuis verblijven,
naar thuis op bezoek gaan of terugkeren.

13/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook
je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze
tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en
communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten
goede komen.

14/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

14/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Je kan natuurlijk niet alleen oplossingsgericht met je cliënten aan de slag. Ook
je collega’s kan je op een oplossingsgerichte manier benaderen. Tijdens deze
tweedaagse leer je oplossingsgericht overleggen, feedback geven en
communiceren. Het zal ongetwijfeld de kwaliteit van jullie samenwerking ten
goede komen.

14/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

17/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen
hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou
langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties
niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere
taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de
oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie
fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensenautisme/
Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische
denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we
tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en
OCS.

18/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

1 op 100 mensen heeft een autismespectrumstoornis, 3 op 100 volwassenen
hebben ADHD, … Ongetwijfeld zijn er al dergelijke mensen bij jou
langsgekomen. Dit zijn de mensen bij wie de traditionele vragen en sugesties
niet meteen begrepen worden, de mensen die anders denken en dus een andere
taal spreken.
Met het concept a.n.d.e.r.s. vertaalden we het oplossingsgericht denken en de
oplossingsgerichte taal naar een taal die mensen wiens hersenen informatie
fundamenteel verschillend verwerken, kunnen begrijpen.
Meer lezen? zie http://sociaal.net/analyse-xl/oplossingsgericht-werken-mensenautisme/
Concreet: Tijdens deze vijfdaagse nemen we jullie mee in het autistische
denken, bieden we een kader om met deze mensen om te gaan en breiden we
tenslotte verder uit naar het bredere spectrum: ADHD, Gilles de la Tourette en
OCS.

21/02/2020
hof-van-watervliet-brugge

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het
vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken
van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en
demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model
besproken.

21/02/2020
Antwerpen Stuivenberg

Non-specifieke factoren
Waardering complimenten
Hoe een opdracht opstellen
Resources

02/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag depressie,
suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

02/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

[Programma nog toe te voegen]

03/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Specifieke problematieken van de adolsecentie: agressief gedrag depressie,
suïcidaliteit, faalangst, psychosomatische klachten, automutilatie.

03/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

[Programma nog toe te voegen]

06/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

Nieuw Samengestelde gezinnen

06/03/2020
hof van watervliet Brugge

Afrondende dag. Samenbrengen van de dagen, laatste vragen en conclusies

09/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

taal

10/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

sekstherapie

12/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

In het oplossingsgericht therapiemodel tracht de therapeut een context te
creëren waarin het systeem (gezin, individu, relatie) geholpen wordt om terug
toegang te krijgen tot de eigen "resources". In deze bijdrage zal geïllustreerd
worden hoe, via oplossingsgericht werken, de oudere die kampt met psychische
problemen, zelf weer mogelijkheden kan ontdekken om, opnieuw, meer
"greep" op het leven te krijgen.

13/03/2020

supervisie

13/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

16/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

taal

16/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Groepsgezinstherapie of multi-family therapie (MFT) is een effectieve
behandeling voor verschillende psychiatrische stoornissen zoals eetstoornissen,
schizofrenie en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt stilgestaan bij de
ontwikkeling van verschillende therapeutische MFT modellen en hun
effectiviteit. Daarnaast komen de onderliggende therapeutische factoren
uitgebreid aan bod. Verschillende handvaten voor de praktijk worden
meegegeven.

17/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

sekstherapie

20/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Werken met tieners wordt door vele hulpverleners als één van de meest
uitdagende opdrachten gezien. De doelgroep is ook onderwerp van een zeer
sterke mediatisering en iedereen lijkt wel een mening te hebben over hoe het
moet. Tot je er in staat. Op dag 3 komen volgende onderwerpen aan bod:
• Werken met tieners binnen een groepscontext. De invloed van OG werken op
groepsdynamica.
• Individuele Begeleiding van tieners. Van vrijblijvende tot consulterende
relatie. Creatieve technieken.
• Grenzen en regels, Solution Focused style. (Probleem of Beperking)
• De persoonlijke relatie als sleutel tot de tiener.
• Zelfhantering in het werken met tieners (OG survivaltips)

23/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

24/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Oplossingsgericht werken met Autisme 2

27/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

27/03/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

31/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

31/03/2020
hof-van-watervliet-brugge

Brugge + Antwerpen: Hélène Dellucci
Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie (voertaal Engels)

01/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Brugge + Antwerpen: Hélène Dellucci
Inleiding in de oplossingsgerichte psychotraumatologie (voertaal Engels)

01/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Psychotraumatology and stabilization will be extended to acute stress and
collective interventions with families, teams and couples. When enough
stabilization tools are practised, then soft confrontation methods will be
addressed, demonstrated and practised.

20/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

alcoholaanpak

20/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

21/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

21/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

23/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook
auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills
hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr.
Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in
helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en
aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot
een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

24/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Kid's Skills
Ben Furman, Fins psychiater, psychotherapeut , TV-gast en Bekende Fin is ook
auteur van baanbrekend werk bij kinderen en jongeren. Zijn Kid’s Skills
hebben wereldwijd weerklank gevonden. De speelse manier waarop dr.
Furman de competenties van kinderen en hun omgeving weet om te zetten in
helpende krachten is niet alleen krachtig, maar tevens ontroerend en
aanstekelijk.In deze workshop wordt stap voor stap Kid’s Skill ontrafeld en tot
een erg bruikbaar, kindvriendelijk instrument gemaakt.
Informatie rond dr. Furman vind je op www.benfurman.com

27/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen lijkt een contradictie.
Zo kort mogelijk? Oplossingen? Het Brugs Model biedt mogelijkheden om
hoop en houvast te creëren voor meer voldoening en waarde.

27/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

alcoholaanpak

28/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

28/04/2020
hof-van-watervliet-brugge

Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen lijkt een contradictie.
Zo kort mogelijk? Oplossingen? Het Brugs Model biedt mogelijkheden om
hoop en houvast te creëren voor meer voldoening en waarde.

29/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

30/04/2020
Antwerpen Stuivenberg

De 10 geboden van respect
Specifieke technieken

08/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

[Programma nog toe te voegen]

11/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

In deze 5° dag van de specialisatie Autisme ligt de focus op omgaan met OCS,
ADHD, Gilles de la Tourette en psychose.

11/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

12/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

14/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

Brugge + Antwerpen: Barry Duncan
Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)

15/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

De Introductiedagen geven een inleiding in het Oplossingsgericht werken. Het
vormt een kennismaking met de uitgangspunten, epistemologie en technieken
van deze cliëntgestuurde therapievorm. Aan de hand van oefeningen, video en
demonstraties worden de belangrijkste elementen van het Brugse Model
besproken.

15/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

Brugge + Antwerpen: Barry Duncan
Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)

18/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

oplossingsgerichte gedragstherapie

19/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

oplossingsgerichte gedragstherapie

25/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden
om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De
taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe
nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr.
Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

26/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

Als Kinder- en Jeugdpsychiater is dr. Caby steeds op zoek naar mogelijkheden
om kinderen en jongeren te helpen in de zoektocht in hun eigen leefwereld. De
taal van de cliënt spreken is een rode draad in zijn werk. Hij realiseerde daartoe
nieuwe vormen van interactie aangaan met deze doelgroep. We zijn blij dat dr.
Caby ook dit jaar zijn bijdrage wil leveren aan onze opleiding.

28/05/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

28/05/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

04/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Mensen met borderline kenmerken dagen ons uit na te denken over hechting,
stabiliteit, relaties, vertrouwen. Marsha Linehan leverde heel wat inzichten die
helpend zijn gebleken. In deze workshop zetten we deze in een
Oplossingsgericht kader en proberen we deze inzichten uit in gerichte
oefeningen.

05/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Mensen met borderline kenmerken dagen ons uit na te denken over hechting,
stabiliteit, relaties, vertrouwen. Marsha Linehan leverde heel wat inzichten die
helpend zijn gebleken. In deze workshop zetten we deze in een
Oplossingsgericht kader en proberen we deze inzichten uit in gerichte
oefeningen.

08/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose Kinderen

09/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Hypnose Kinderen

12/06/2020

supervisie

12/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

15/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

oplossingsgerichte gedragstherapie

15/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

16/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

16/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

18/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

19/06/2020
Antwerpen Stuivenberg

Reddingskit voor drenkelingen
Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
Evaluatie

22/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

oplossingsgerichte gedragstherapie

23/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where
relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating
movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These
are addressed through the field of transmitted trauma.

23/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

24/06/2020
hof-van-watervliet-brugge

Solution Focused Psychotraumatology will be extended to the cases, where
relational stability is difficult to achieve, when there are perpetrator imitating
movements which hinder the establishment of a benevolent relationship. These
are addressed through the field of transmitted trauma.

16/07/2020
Antwerpen Stuivenberg

Werken met tieners wordt door vele hulpverleners als één van de meest uitdagende opdrachten gezien. De doelgroep is ook onderwerp van een zeer sterke mediatisering en iedereen lijkt wel een mening te hebben over hoe het moet. Tot je er in staat. Volgende onderwerpen komen aan bod: • Werken met tieners binnen een groepscontext. De invloed van OG werken op groepsdynamica. • Individuele Begeleiding van tieners. Van vrijblijvende tot consulterende relatie. Creatieve technieken. • Grenzen en regels, Solution Focused style. (Probleem of Beperking) • De persoonlijke relatie als sleutel tot de tiener. • Zelfhantering in het werken met tieners (OG survivaltips)

16/07/2020
Antwerpen Stuivenberg

Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het
beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij
samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering
for Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en
technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de
oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht
gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.

07/09/2020
hof-van-watervliet-brugge

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cf. Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.
In deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

08/09/2020
hof-van-watervliet-brugge

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cf. Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.
In deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

10/09/2020
Antwerpen Stuivenberg

Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het
beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij
samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering
for Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en
technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de
oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht
gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.

11/09/2020
Antwerpen Stuivenberg

Samenwerken aan veiligheid' (Partnering for Safety) is een benadering van het
beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij
samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan. Binnen de 'Partnering
for Safety'-benadering (PFS) worden een aantal werkvormen, methodes en
technieken geïntegreerd, waarvan de 'Signalen van veiligheid'-benadering, de
oplossingsgerichte korte therapie, de narratieve therapie, op eigen kracht
gebaseerde werkvormen(Strengths-Based practice) maar enkele zijn.

14/09/2020
Antwerpen Stuivenberg

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cf. Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.
In deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

15/09/2020
Antwerpen Stuivenberg

Alcoholverslaving kan naar onze mening niet in een eng lineair causaal kader
verklaard worden (cf. Jackson, Ewing en Fox, Davis, ...). Het is immers een
complex geheel waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed
uitoefenen naast de biologische, psychologische en interactionele factoren.
In deze tweedaagse zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het
oplossingsgerichte model toepasbaar zijn in de aanpak van
alcoholafhankelijkheid.

23/09/2020
hof-van-watervliet-brugge

introductie

24/09/2020
hof-van-watervliet-brugge

introductie

25/09/2020
Antwerpen Stuivenberg

Het opstellen van een genogram is een wijdverspreide techniek in de
familietherapie. Eén van de pioniers in het therapeutisch gebruik van
genogrammen was Bowen. In eerste instantie werden genogrammen vooral
gebruikt door therapeuten uit de intergenerationele school. Het is een
therapeutische tool die visueel de familiebanden van de cliënt weergeeft.
Het geeft meerdere generaties schematisch weer met coalities en andere relatie
-structuren. Het is niet enkel een diagnostische methode, maar kan ook van
grote therapeutische waarde zijn. In ons oplossingsgericht cognitief systemisch
model is het OG genogram als techniek van primordiaal belang. We zullen
voornamelijk oefenen in het afnemen en gebruik ervan.

28/09/2020
hof van watervliet Brugge

systeemtherapie

29/09/2020
hof van watervliet Brugge

systeemtherapie

05/10/2020
Tutti Fratelli

systeemtherapie

06/10/2020
Tutti Fratelli

systeemtherapie

08/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

Algemene info

09/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

09/10/2020
Grootseminarie Brugge

supervisie

09/10/2020
Tutti Fratelli

Algemene info

12/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

Elliot Connie is niet meer weg te denken uit de Oplossingsgerichte wereld.
Zijn niet aflatend enthousiasme in het verspreiden van het gedachtengoed
werkt aanstekelijk. Hier gaan we koppeltherapie bekijken vanuit zijn
invalshoek. Met video’s, oefeningen en discussie zoeken we inspiratie om te
werken met koppels.

12/10/2020
Grootseminarie Brugge

Informatiebrochure en cursus 2020-2021 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

13/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

Elliot Connie is niet meer weg te denken uit de Oplossingsgerichte wereld.
Zijn niet aflatend enthousiasme in het verspreiden van het gedachtengoed
werkt aanstekelijk. Hier gaan we koppeltherapie bekijken vanuit zijn
invalshoek. Met video’s, oefeningen en discussie zoeken we inspiratie om te
werken met koppels.

13/10/2020
Grootseminarie Brugge

Informatiebrochure en cursus 2020-2021 overlopen
De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema

15/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

4x4

16/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

supervisie

16/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

supervisie

16/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

4x4

19/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en
zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te stranden.
'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops
of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de
'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te
valoriseren.

20/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

Met kinderen werk je nooit alleen. Hun ouders zijn te kostbare supporters en
zonder hen riskeer je in een onappetijtelijke concurrentie-positie te stranden.
'Weerstand' verzekerd.
Therapeuten voelen zich nogal eens onzeker over hoe met kinderen werken.
Vaak wordt houvast gezocht in allerlei spelletjes en techniekjes uit workshops
of boekjes.
Dat riskeert het kostbaarste van de SF-benadering onbenut te laten: de
'handleiding' van het kind. Uitdaging is hoe die handleiding te ontdekken en te
valoriseren.

22/10/2020
hof van watervliet Brugge

Een verslaving aan illegale middelen kan naar onze mening niet in een eng
lineair causaal kader verklaard worden. Het is immers een complex geheel
waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de
biologische, psychologische en interactionele factoren. In deze tweedaagse
zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
toepasbaar zijn in de aanpak van afhankelijkheid aan illegale middelen.

23/10/2020
hof van watervliet Brugge

Een verslaving aan illegale middelen kan naar onze mening niet in een eng
lineair causaal kader verklaard worden. Het is immers een complex geheel
waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de
biologische, psychologische en interactionele factoren. In deze tweedaagse
zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
toepasbaar zijn in de aanpak van afhankelijkheid aan illegale middelen.

27/10/2020
hof-van-watervliet-brugge

groepsdynamica

29/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

Een verslaving aan illegale middelen kan naar onze mening niet in een eng
lineair causaal kader verklaard worden. Het is immers een complex geheel
waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de
biologische, psychologische en interactionele factoren. In deze tweedaagse
zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
toepasbaar zijn in de aanpak van afhankelijkheid aan illegale middelen.

30/10/2020
Antwerpen Stuivenberg

Een verslaving aan illegale middelen kan naar onze mening niet in een eng
lineair causaal kader verklaard worden. Het is immers een complex geheel
waarin vele factoren uit de sociale context hun invloed uitoefenen naast de
biologische, psychologische en interactionele factoren. In deze tweedaagse
zullen we onderzoeken als de uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
toepasbaar zijn in de aanpak van afhankelijkheid aan illegale middelen.

09/11/2020
hof van watervliet Brugge

systeemtherapie

10/11/2020
hof van watervliet Brugge

systeemtherapie

16/11/2020
Tutti Fratelli

systeemtherapie

16/11/2020
Grootseminarie Brugge

Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

17/11/2020
Grootseminarie Brugge

Ontstaan en verandering van gewoontes
Omgaan met weerstand en motivatie

17/11/2020
hof van watervliet Brugge

De eerste workshop tijdens de specifieke cursus psychotrauma is een
uitbreiding van de introductiedagen (eerste jaar of tweede jaar van de vierjarige
opleiding) rond psychotrauma. Er zal getraind worden in het uitbreiden en het
mogelijk maken van stabilisatieoefeningen.
De hiërarchie van stabilisatie en regulering van het autonome zenuwstelsel zal
worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, demonstratie- en
oefensessies.

17/11/2020
Tutti Fratelli

systeemtherapie

18/11/2020
hof van watervliet Brugge

De eerste workshop tijdens de specifieke cursus psychotrauma is een
uitbreiding van de introductiedagen (eerste jaar of tweede jaar van de vierjarige
opleiding) rond psychotrauma. Er zal getraind worden in het uitbreiden en het
mogelijk maken van stabilisatieoefeningen.
De hiërarchie van stabilisatie en regulering van het autonome zenuwstelsel zal
worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, demonstratie- en
oefensessies.

19/11/2020
Antwerpen Stuivenberg

Algemene info

19/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose is een vervolg op de inleiding
in het tweede jaar van de vierjarige opleiding en focust op de volgende
inhouden:
• Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
• Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
• Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten,
rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring,
perceptieverandering, dissociatie.
• Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties,
verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik,
presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste
dissociatie.
• Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
• Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen.

20/11/2020
Antwerpen Stuivenberg

Algemene info

20/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

Deze tweedaagse in de Ericksoniaanse hypnose is een vervolg op de inleiding
in het tweede jaar van de vierjarige opleiding en focust op de volgende
inhouden:
• Typische kenmerken Ericksoniaanse benadering.
• Inductieprincipes voor opwekken hypnotische trance.
• Responsiviteit, minimale cues, impliciet taalgebruik, associaties richten,
rolregressie, motivatie, responsen bekrachtigen, verwarring,
perceptieverandering, dissociatie.
• Taal en Hypnose : directe en indirecte suggesties, contingente suggesties,
verbale linking, werken met truismen, yes-set, impliciet taalgebruik,
presupposities, utilisatie, interspersal benadering, bewust/onbewuste
dissociatie.
• Suggesties binnen Ericksoniaans werk.
• Oefenen Ericksoniaanse inducties en taalgebruik- en taalpatronen.

23/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

pesten en demotivatie

23/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …
komen aan bod.

24/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

Specifieke problematieken bij kinderen: depressie, verwenning, rouw, …
komen aan bod.

24/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

zelfdestructief gedrag

27/11/2020
hof van watervliet Brugge

supervisie

27/11/2020
Tutti Fratelli

supervisie

30/11/2020
hof-van-watervliet-brugge

John Henden is een autoriteit op het vlak van suïcidepreventie. In deze
workshop worden inzichten en praktische oplossingsgerichte tools aangereikt
om mensen met suïcidale gedachten te helpen. In deze tijden met nog steeds
hoge suïcidaliteitscijfers, kunnen nieuwe inzichten een doorbraak betekenen.

01/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

John Henden is een autoriteit op het vlak van suïcidepreventie. In deze
workshop worden inzichten en praktische oplossingsgerichte tools aangereikt
om mensen met suïcidale gedachten te helpen. In deze tijden met nog steeds
hoge suïcidaliteitscijfers, kunnen nieuwe inzichten een doorbraak betekenen.

03/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het
oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan
ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en
HR verantwoordelijke, doelen bepalen in een coachingsgesprek, opstellen van
een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar
oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

04/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

De sessie rond oplossingsgerichte coaching handelt over de toepassing van het
oplossingsgericht werken op coaching in organisaties. We gaan
ervaringsgericht aan de slag met thema’s als: werken met de leidinggevende en
HR verantwoordelijke, doelen bepalen in een coachingsgesprek, opstellen van
een offerte voor coaching, … Maar we nemen ook de tijd om elkaar
oplossingsgericht te coachen rond werk-issues.

07/12/2020
Antwerpen Stuivenberg

Game & Internetverslaving worden gecategoriseerd onder de noemer van
gedragsverslavingen. Binnen het Brugs Model en de theorie der gewoonten
nemen we hier een andere benadering in. Vaak gaat het hier ook om een
botsen van culturen. Het volledige gamma van oplossingsgerichte technieken
passen we toe op een aantal van de ongewenste gevolgen van een steeds
intensiever gebruik van digitale middelen.

07/12/2020
hof van watervliet Brugge

introductie hypnose

08/12/2020
hof van watervliet Brugge

introductie hypnose

10/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

neurologie en diagnoses

10/12/2020
Antwerpen Stuivenberg

Vrijblijvende relatie .Doelstellingen .Eusemie-euheresis .Mandaat en joinen

11/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

In deze vorming maken de deelnemers kennis met de oplossingsgerichte visie
(op agressie) en methode, zoals deze wordt toegepast bij Touché. Touché gaat
aan de slag met mensen die in de problemen (dreigen te) komen of gekomen
zijn door agressie. Alle trajecten zijn er op gericht mensen te leren hun eigen
spanning (h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk de kracht ervan
constructief in te zetten. De focus ligt dus niet op de acute crisisfase. Deze
interactieve vorming bestaat uit een combinatie van theoretische achtergrond,
casusmateriaal en (de beschrijving van) methodieken en oefeningen. We
willen aan de hand van concrete vragen met andere (oplossingsgerichte) ogen
naar agressie kijken om zo tot deeltjes van oplossingen te komen. We nodigen
mensen uit om na te denken en te ervaren hoe kwaadheid en frustraties zich
manifesteren en wat men er kan mee doen.

11/12/2020
Antwerpen Stuivenberg

Vrijblijvende relatie .Doelstellingen .Eusemie-euheresis .Mandaat en joinen

11/12/2020
hof-van-watervliet-brugge

ASS

14/12/2020
Grootseminarie Brugge

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

14/12/2020
Tutti Fratelli

introductie hypnose

15/12/2020
Grootseminarie Brugge

Doelstellingen
Eusemie-euheresis
Mandaat en joinen

15/12/2020
Tutti Fratelli

introductie hypnose

17/12/2020
Antwerpen Stuivenberg

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag m.b.t. seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen m.b.t.
hoe dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten
over seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.

18/12/2020
Antwerpen Stuivenberg

Problemen met goesting, opwinding, orgasme? Pijn bij het vrijen of
vaginisme? Niet mainstream seksuele voorkeuren en verlangens? Sekstherapie,
bij uitstek vanuit een oplossingsgericht kader, kan jou als hulpverlener helpen
om de aspiraties van de WHO voor jou cliënten waar te maken: Seksuele
gezondheid én dus plezierige seksuele ervaringen voor de mensen/koppels die
bij jou komen aankloppen met eender welke hulpvraag m.b.t. seksualiteit.
Binnen deze tweedaagse ligt de focus op samen met onze cliënten stappen
zetten richting het door hun gewenste seksleven, zonder vooroordelen m.b.t.
hoe dit er net uit ziet. Specifiek wordt aandacht besteed aan het leren parten
over seksualiteit op een verbindende manier, oplossingsgericht doorvragen op
seksuele gewoontes en het matchen van kennis over specifieke seksuele
problemen met het opzetten van een therapeutisch proces volgens het Brugs
Model.