Algemene voorwaarden

1 INSCHRIJVEN

Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier op de website. Wanneer we je gegevens goed hebben ontvangen, krijg je een automatisch antwoord per mail. Deze mail geldt als bevestiging van je inschrijving onder voorbehoud van toelating en van betaling. Afhankelijk van de opleiding waarvoor u zich inschrijft kan het zijn dat we een CV vragen of u uitnodigen voor een intakegesprek om de toelating te bevestigen. Indien je meteen na inschrijven geen auto reply ontvangt is er wellicht iets fout gelopen. Je neemt dan best contact op met het secretariaat. De factuur sturen we met de post naar het facturatieadres die je opgaf bij inschrijven. Op de site vind je ook alle info omtrent start uur en wegbeschrijving terug.

2 KOSTPRIJS

De prijs voor een opleiding staat steeds vermeld in de opleiding. Cursusmateriaal is  inbegrepen tenzij anders aangegeven. Boeken van de literatuurlijst zijn voor eigen rekening.

3 BETALING

Betaal pas nadat je de factuur hebt ontvangen.

4 ANNULATIE

Een inschrijving kan je enkel per mail naar info@korzybski.be annuleren. 

Als iemand ingeschreven is voor de opleiding en hij/zij heeft nog niet betaald en wenst toch niet deel te nemen (voor de start van de opleiding) dan wordt onze factuur vernietigd en hetzelfde wordt gevraagd aan de deelnemer.

Als iemand wenst te stoppen tijdens de opleiding en hij/zij heeft betaald, dan moet hij/zij dit per mail doorgeven. Er wordt dan een creditnota opgemaakt verminderd met €150 administratiekosten, de kostprijs van de gekregen boeken en verminderd met het aantal opleidingsdagen die hij/zij heeft gevolgd aan €100/dag. Het resterend bedrag wordt op de rekening teruggestort.

5 PRAKTISCHE INFORMATIE

Alle informatie omtrent start en einduur, locatie, programma vind je terug op de webaankondiging.

lk academisch jaar.

6 ATTEST & AANWEZIGHEIDSBEWIJS

Attesten voor educatief verlof, accreditatie of aanwezigheid voor werkgevers kunnen aangevraagd worden via de website. Klik Hier. Het initiatief ligt bij de cursist.

7 PERSOONLIJKE GEGEVENS

We gebruiken de ingebrachte persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van de inschrijving. De trainer ontvangt een overzicht van deze gegevens ter voorbereiding van de opleiding. De verkregen persoonlijke gegevens geven we niet door aan andere organisaties.

vragen: webmaster@korzybski.be

8 GETUIGSCHRIFTEN EN CERTIFICATEN

De erkenning van de getuigschriften en certificaten wordt telkens duidelijk beschreven onder het onderdeel Attest.

De opleiding psychotherapie kan enkel leiden tot een beroepserkenning mits u aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding voldoet of mits u gebruik kan maken van overgangsmaatregelen die opgevolgd zullen worden door de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. <<<<<klik hier voor meer uitleg.

9 HET PERSOONLIJK DOSSIER

Het persoonlijk dossier wordt door de cursist zelf steeds up-to-date gehouden (hiervoor beschikt de cursist over inloggegevens en wachtwoord). Mogelijke extra administratieve taken als gevolg van het niet up-to-date houden van dit dossier kunnen doorgerekend worden tegen een billijk tarief in verhouding met de geleverde prestatie.